Gudstjenesteoversikt

Oversikt over gudstjenester i Lillesand kirke, Vestre Moland kirke og Justøy kapell.

5.sø i påsketiden – 29. april

Vestre Moland kirke kl. 11.00  Gudstjeneste ved Floberg. Innsettelse av sokneprest Frode Fjeldbraaten. Opplegg for barn. Nattverd. Kollekt til menighetsarbeidet. Middag på Tingsalen etterpå.

 

Lørdag 5. mai

Vestre Moland kirke kl. 11.00 og kl. 13.00  Konfirmasjonsgudstjenester.

Lillesand frikirke kl 20.00 UNG gudstjeneste

 

6 sø i påsketiden –6. mai

Vestre Moland kirke kl. 11.00 Konfirmasjonsgudstjeneste.

 

Kristi himmelfartsdag – 10. mai

Lillesand kirke kl 11.00 Felles gudstjeneste for begge sokn ved prost Floberg. Kirkekaffe.

 

Lørdag 12. mai

Lillesand kirke kl. 11.00 Konfirmasjonsgudstjeneste ved prost Floberg.

 

Søndag før pinse – 13. mai

Justøy kapell kl. 11.00 Konfirmasjonsgudstjeneste ved prost Floberg.

 

Grunnlovsdagen  - 17. mai

Lillesand kirke kl. 11.00 Festgudstjeneste ved Fjeldbraaten.

Justøy kapell kl. 11.45 Festgudstjeneste ved Floberg.

 

Lørdag 19. mai

Lillesand kirke kl 20.00 UNG gudstjeneste

 

1. pinsedag – 20. mai

Vestre Moland kirke kl 11.00 Høytidsgudstjeneste Floberg.

 

2. pinsedag – 21. mai

Skifjell kl 12.00 Friluftsgudstjeneste ved Floberg.
Del denne artikkel på e-post
26. april 2018 | Logg inn | Copyright 2018 Lillesand menighet Powered by Agrando