Gudstjenesteoversikt

Oversikt over gudstjenester i Lillesand kirke, Vestre Moland kirke og Justøy kapell.

15. sø i treenighetstiden - 2. sept

Lillesand kirke kl 11.00 Gudstjeneste ved Fjeldbraaten og konfirmantene. Sang av Sofie L. Gundersen med band. Dåp. Kollekt til UNG. Kirkekaffe.

 

16. sø i treenighetstiden - 9. sept

Justøy kapell kl 11.00 Familiegudstjeneste ved Fjeldbraaten. Høsttakkefest. Dåp. Kollekt til NMS. Kirkekaffe.

Vestre Moland kirke kl 18.00 Kveldsgudstjeneste ved Fjeldbraaten. Kollekt til menighetsarbeidet. Nattverd.

 

17. sø i treenighetstiden - 16. sept

Vestre Moland kirke kl 11.00 Gudstjeneste ved sokneprest Fjeldbraaten.

 

18. sø i treenighetstiden – 23. sept

Lillesand kirke kl. 11.00 Familiegudstjeneste ved Floberg. Utdeling av 4 års bok. Ofring til søndagsskolekretsen. Kirkekaffe.

 

19. sø i treenighetstida – 30. sept.

Lillesand kirke kl 11.00 Gudstjeneste ved Floberg. Markering av Eldres kirkedag. Ofring til Menighetens fredagstreff. Kirkekaffe.

 

20. sø i treenighetstiden –7. okt.

Lillesand kirke kl. 11.00 Gudstjeneste ved Skjerdal.  Tro og lys gruppa deltar. Ofring til Tro og lys.

 

21. sø i treenighetstiden – 14.okt.

Justøy kapell kl. 11.00 Gudstjeneste ved Floberg. Ofring til TV-aksjonen.

Vestre Moland kirke kl. 18.00 Kveldsgudstjeneste ved Floberg. Ofring til UNG.

 

22. sø i treenighetstiden – 21.okt.

Lillesand kirke kl. 11.00 Familiegudstjeneste ved Fjeldbraaten og barna fra Kirkens superdag. Ofring til menighetsarbeidet.   Kirkekaffe.

 

Bots- og Bønnedag – 28. oktober

Vestre Moland kirke kl. 11.00 Gudstjeneste ved misjonsrådgiver Ivar Sandnes. Ofring til misjonsprosjektet.  Opplegg for barn. Kirkekaffe.

 

Allehelgensdag – 4. november

Vestre Moland kirke kl. 11.00 Gudstjeneste ved Fjeldbraaten. Ofring til Stefanusalliansen. Opplegg for barn. Kirkekaffe.

 
Del denne artikkel på e-post
24. september 2018 | Logg inn | Copyright 2018 Lillesand menighet Powered by Agrando