Gudstjenesteoversikt

Oversikt over gudstjenester i Lillesand kirke, Vestre Moland kirke og Justøy kapell.

18. sø i treenighetstiden –8. okt.

Justøy kapell kl. 11.00 Gudstjeneste ved Skjerdal. Ofring til TV-aksjonen.

Vestre Moland kirke kl. 18.00 Kveldsgudstjeneste ved Skjerdal.  Tro og lys gruppa deltar. Ofring til Kirkens bymisjon.

 

19. sø i treenighetstiden  – 15.okt.

Lillesand kirke kl. 11.00 Gudstjeneste ved Skjerdal, trosopplærer Krossnes og  søndagskolekonsulenten. Utdeling av 4 års bok. Ofring til Søndagsskolekretsen. Kirkekaffe.

 

  20. sø i treenighetstiden  – 22.okt.

Lillesand kirke kl. 11.00 Familiegudstjeneste ved Gullaksen. Barna fra Kirkens superdag deltar. Ofring til menighetsarbeidet.   Kirkekaffe.

 

Bots- og Bønnedag – 29. oktober

Lillesand kirke kl. 11.00 Gudstjeneste med markering av reformasjonsjubileet. Ofring til menighetsarbeidet. Søndagsskole. Kirkekaffe.

 

  Fredag 3. november   Lillesand kirke kl 19.00   Konsert med Maria Arredondo og Torstein Sødal og På Tvers.

 

 Allehelgensdag  – 5. november

Vestre Moland kirke kl. 11.00 Gudstjeneste ved Floberg med markering av diakoniens dag. Anne Camilla Furre Thommesen på bratsj.  Ofring til diakoniarbeidet. Søndagsskole.

Vestre Moland kirke kl. 18.00 Allehelgenskonsert ved organist m.fl.

 

23. sø i treenighetstida –12. nov

Justøy kapell kl. 11.00 Familiegudstjeneste ved Gullaksen. Utdeling av NT til 10 åringer. Ofring til Karis jul.

Lillesand kirke kl 19.00 Temagudstjeneste ved Gullaksen. "De forfulgte kristne".  Ofring til Stefanusalliansen.

 

24. sø i treenighetstiden – 19. nov

Vestre Moland kirke kl. 11.00 Gudstjeneste ved Floberg og Tro &lys gruppa. Søndagsskole. Ofring til Tro og lys.

 

Kristi kongedag – 26. nov

Lillesand kirke kl. 11.00 Gudstjeneste ved Gullaksen, UNG og konfirmantene. Ofring til UNG. Søndagsskole.

 

Lørdag 2. desember

Lillesand kirke kl 18.15 Lysmesse ved Gullaksen, Speiderne og Lys Våken barna.

 

  1. sø i advent  – 3. desember

Lillesand kirke kl. 11.00 Gudstjeneste ved Gullaksen og  Lys Våken deltakerne. Ofring til menighetsarbeidet. Kirkekaffe.

 

  2. sø i advent  - 10. desember

Vestre Moland kirke kl 11.00 Gudstjeneste ved  Floberg.  Tro og lys gruppa og Blikkboks er med. Ofring til Frelsesarmeen.

 

 

 
Del denne artikkel på e-post
23. oktober 2017 | Logg inn | Copyright 2017 Lillesand menighet Powered by Agrando