Gudstjenesteoversikt

Oversikt over gudstjenester i Lillesand kirke, Vestre Moland kirke og Justøy kapell.

Såmannssøndag - 28. januar

Lillesand kirke kl. 11.00 Felles gudstjeneste for alle menighetene i Lillesand.  Betelvennene og Soul Children synger. Søndagsskole. Ofring til Bibelselskapet. Kirkekaffe.

 

Kristi forklarelsesdag – 4. februar

Vestre Moland kirke kl. 11.00 Familiegudstjeneste ved sokneprest Skjerdal.  Kollekt til menighetsarbeidet.

 

Fastelavenssøndag  – 11. februar

Lillesand kirke kl. 11.00 Gudstjeneste ved sokneprest Skjerdal og Tro&Lys gruppen.

Justøy kapell kl. 17.00 Familiegudstjeneste ved vikaprest Lied. Utdeling av 4 års bok.

 

1 sø i faste – 18. februar

Vestre Moland kirke kl. 11.00 Gudstjeneste ved prost Floberg.

 

2 sø i faste – 25. februar

Lillesand kirke kl 11.00 Gudstjeneste ved vikarprest Lied. Sang av KIA koret. Kollekt til KIA Agder. Kirkekaffe.

 

3 sø i faste –4. mars

Vestre Moland kirke kl. 11.00 Familiegudstjeneste ved prost Floberg. Sang av Soul Children. Kollekt til menighetsarbeidet.

 

4 sø i faste – 11. mars

Justøy kapell kl. 11.00 Gudstjeneste ved Johan Østerhus.

Lillesand kirke kl. 18.00 Gudstjeneste ved Johan Østerhus og Tro&Lys gruppen.

 

Maria budskapsdag – 18. mars

Vestre Moland kirke kl. 11.00 Gudstjeneste ved prost Floberg.

 

 

 




Del denne artikkel på e-post
23. januar 2018 | Logg inn | Copyright 2018 Lillesand menighet Powered by Agrando