Tro og lys
Tro og lys

Gruppen består av mennesker med utviklingshemming deres familier og venner. Gruppen i Lillesand møtes en gang i måneden. De møtes for å: dele livs- og troserfaringer, be sammen og ha felles måltid og festlig samvær. Deltar på 6 gudstjenester i året i Lillesand kirke og har da samling på Tingsalen i forbindelse med det. Det er flere kirkegjengere som deltar på samlingene.

Møtes disse søndagene våren 2018
11. Februar kl 11 -14 Gudstjeneste først, så samling på Tingsalen menighetssenter.

11. Mars kl. 15 - 18 Møtes på Tingsalen menighetssenter først, så gudstjeneste i Lillesand kirke kl 17.00
15. April  kl 11 - 14. Gudstjeneste først, så samling på Tingsalen menighetssenter.

Kontaktperson: Helga Mosland Raen tlf 91 14 25 22
Del denne artikkel på e-post
17. august 2018 | Logg inn | Copyright 2018 Lillesand menighet Powered by Agrando