Kirkemusikalsk utvalg
Kirkemusikalsk utvalg

Utvalget ble opprettet våren 2013. Ta kontakt med menighetsrådet om du kan tenke deg å være med i kirkemusikalsk utvalg.

Utvalgets mandat ble godkjent i menighetsrådets møte 27. mars 2014.

Kirkemusikalsk utvalg skal
- utvikle og revidere planer for den kirkemusikalske virksomhet
- bidra til konsertvirksomhet
- bistå kantor i gjennomføring av den kirkemusikalske virksomhet
- utvalget er rådgiver for kantor i spørsmål om konserter m.v.
- utvalget deltar i planleggingen av gudstjenester og utvikling av kirkemusikk og salmerepertoar sammen med menighetens stab
- Kantor er budsjettansvarlig, innenfor de rammer menighetsrådet fastsetter.
Del denne artikkel på e-post
24. september 2018 | Logg inn | Copyright 2018 Lillesand menighet Powered by Agrando