Sorggrupper
Sorggrupper

For deg som har mistet et familiemedlem eller en nær venn.

Å oppleve sorg er å reagere naturlig på at noen du var glad i er borte. Sorgen bærer i seg smerten over at noe har tatt slutt. 
Samtidig bærer vi fortiden med oss inn i fremtiden. Kjærligheten opphører ikke. Den følger oss videre, gjennom savnet og smerten. 
Å jobbe med sorgen sin handler ikke om å legge den bak seg, men å innlemme den i livet. Vi har tro på og erfaring for at det å være med i en sorg-gruppe hjelper mange. Den gir en opplevelse av å ikke være alene og det kan være godt å møte andre i samme situasjon.

Har du lyst til å være med i en sorg-gruppe ?
En sorg-gruppe samles 8 kvelder. Det serveres kaffe/ te og litt frukt. 
En sorg-gruppe er ikke terapi . Men en gruppe hvor vi gjennom samtaler forsøker å hjelpe hverandre et steg videre.

Det stilles ingen krav til kirkelig tilknytning eller tro. Vi har taushetsplikt. 
Tilbudet er gratis.

Det er 6-8 deltakere i hver gruppe, og 2 gruppeledere.
Ny gruppe begynner når det er nok påmeldte til å starte opp.

Det er menighetene i Den norske kirke i Grimstad, Birkenes og Lillesand kommuner som er sammen om å gi dette tilbudet.

Ta gjerne kontakt med menighetskontoret, tlf  37 26 81 81 mand.-fred. 10-14 for mer informasjon eller påmelding.
Eller send en e-post til kirkekontoret@lillesand.kommune.no
Del denne artikkel på e-post
24. september 2018 | Logg inn | Copyright 2018 Lillesand menighet Powered by Agrando