Reformasjonsjubileum
Reformasjonsjubileum

I 2017 er det 500 år siden Martin Luther formulerte sine 95 teser mot avlatshandelen. Det ble starten på reformasjonen − som førte til omfattende endringer i kirke og samfunnsliv.

2017 vil bli markert av lutherske kirker over hele verden, men også av andre kirkesamfunn. Jubileet gir anledning til fornyet oppmerksomhet om det sentrale i kristen tro, og om hvilken betydning lutherdommen/protestantismen har hatt − og fortsatt har − i det norske samfunnet. Refleksjon omkring reformasjonen og lutherdommens kjerne kan bringe viktige perspektiver inn i arbeidet med fornyelsen av Den norske kirke og dens oppdrag.

«Nåde» er kjerneordet i reformasjonen. Den norske kirke har valgt dette ordet som gjennomgangstema for reformasjonsmarkeringen i 2017. Inspirert av Det lutherske verdensforbund (LVF) vil vi synliggjøre nåden på tre områder: Hva nåde innebærer i Guds forhold til oss, i vårt forhold til hverandre og i vårt forhold til skaperverket.

Lillesand menighet kommer til å ha en rekke aktiviteter gjennomn året for å markere jubileet.

19. mars kl 19.30 vises forestillingen Martin L og Tore T i Høvåg kirke. Den samme skal vises i Lillesand kirke 10. sept. kl 19.30.

Informasjonsbrosjyre
Del denne artikkel på e-post
21. november 2017 | Logg inn | Copyright 2017 Lillesand menighet Powered by Agrando