Nytt misjonsprosjekt
Nytt misjonsprosjekt

Menighetsrådet vil i 2018 og 2019 støtte Israelsmisjonens arbeid i Ukraina.

Den norske Israelsmisjon støtter evangelisering i Ukraina og de russisk-språklige områdene. Vi samarbeider med organisasjonen Jews for Jesus og lønner en norsk medarbeider tilknyttet arbeidet.

Odessa har en stor jødisk befolkning og i Svartehavsbyen drives det et omfattende arbeid. Mange jøder kommer til tro som følge av arbeidet.

Gjennom nettradio, ulike publikasjoner og kursvirksomhet, når vi ut til jøder og kristne i de russisk-språklige områdene. Vi samarbeider med lokale organisasjoner og menigheter, hovedsakelig organisasjonen Slovo (Ordet).
Del denne artikkel på e-post
24. september 2018 | Logg inn | Copyright 2018 Lillesand menighet Powered by Agrando