Medarbeidere på kirkegården
Medarbeidere på kirkegården

Jobbstart!  Mandag 9. juli er fellesferiestart for de fleste, men ikke for ni energiske damer fra Lillesand!

 

Denne dagen var jobbstart for dem. De skal nå i fem uker jobbe på kirkegården. Luke, rake, feie, stelle graver og hjelpe med å vanne. Kvinnene er opprinnelig fra Eritrea, men de har bodd i Norge i mange år. De tilhører en gruppe som går under navnet « Mennesker i Limbo» og de har en svært uforutsigbar hverdag. De får ikke opphold i Norge, men Norge har heller ingen hjemsendelsesavtale for dem. De ni kvinnene som kom til Lillesand i høst har blitt flyttet utallige ganger fra mottak til mottak. De har ingen rettigheter som norske borgere har, kun minsteantall norskundervisning, de har ikke arbeidstillatelse, ei heller mulighet til å gå på skole og ta utdanning.

Vi ønsker å støtte denne gruppen i Lillesand kirke, et helt menighetsråd og staben på kirkekontoret står bak dette tiltaket. Vi har dannet en gruppe av frivillige som ønsker å bidra her på ulike måtet. Noen vil være jobbstøtte og deltar side om side i arbeidet på kirkegården. Andre ønsker å bidra sosialt, som i dag da Ingunn Åmland inviterte til lunsj med hjemmebakt ved jobbslutt. Veldig godt mottatt, vi feiret jobbstart- andre feirer feriestart.

Etter fem uker, har kirkevergen igjen bidratt og tilbyr damene jobb i ytterligere en periode, da vil tema være renhold. Det er en beskjeden sum som blir utbetalt til den enkelte, men er innenfor den lovlige grensen for utbetalinger. Nå lever de for 1800 i måneden.

Kvinnene selv er mest opptatt av at dagen får et innhold og en mening, og sier selv at de føler seg sett og det betyr mest. De har så lenge vært en usynlig gruppe i Norge.

Jeg vil oppfordre dere alle til å bidra, små dråper av vennlighet. Det å bli sett er viktigst. Det kan alle være med på. Damene jobber fra 9-12 hver mandag, tirsdag og torsdag. Mandag er alle på plass og så deler de seg i to grupper, en på tirsdag og en på torsdag.

Jeg håper vi kan fortsette dette prosjektet også videre etter at disse to arbeidsoppgavene er gjort.

Kanskje du har en oppgave du har behov for å få hjelp til? Ta kontakt, så blir veien til mens vi går.

 

Vennlig hilsen

Åse Neset, diakon i Lillesand og prosjektleder
Del denne artikkel på e-post
24. september 2018 | Logg inn | Copyright 2018 Lillesand menighet Powered by Agrando