Stefanusbarna
Stefanusbarna

Mamma Maggie har siden 1985 ledet arbeidet for barn og familier i slummen i Kairo i Egypt.

Mamma Maggie kommer fra en velstående familie i Kairo, Egypt. I 1985 ble hun oppmerksom på hvor mange av hennes egne trossøsken, de kristne kopterne, som lever i dyp fattigdom. Mange av kopterne har flyktet fra diskriminering og press i Øvre Egypt, og kommer til hovedstaden med en drøm om et bedre liv. Dessverre ender mange opp med å sortere søppel. Det blir for mange et liv i og med søppel, som raskt forverrer helsesituasjonen og fratar mange deres identitet og verdighet.

Gjennom organisasjonen Stefanusbarna får fattige koptere hjelp, fremtid og håp. Mamma Maggies visjon er å:
• Utdanne, styrke og gi omsorg til de fattigste av de fattige – barn, unge og deres familier.
• Redde liv, formidle håp og gjenopprette verdighet.
• Forandre de undertrykte til å bli produktive medlemmer i samfunnet,
og til å bli mennesker som kan forandre forholdene i sitt eget nærmiljø.

Grunnsteinen i det arbeidet som Stefanusbarna driver, er oppfølgingen av den enkelte familie. En sosialarbeider kommer på regelmessig besøk. Han har med seg mat, forteller fra Bibelen og lærer barna nye sanger. Han følger opp praktiske behov, og sørger for at de som er syke får hjelp. Stefanusbarna driver også over 80 barnehager i hele Egypt.
Gjennom barnehagene får barna et fristed fra slummen der de blir sett, får leke og lære, og får en pedagogisk grunnlag før de starter på skolen.

Stefanusbarnas aktiviteter:
• Over 13 000 familier får regelmessige besøk av sosialarbeidere.
• Over 80 barnehager med nærmere 12 000 barn. Ca. 900 ansatte.
• Hvert år arrangeres leirer for barn i alderen 8-19 år. De får komme ut av slummen, får næringsrik mat og en oppredd seng og deltar i aktiviteter. Det gis grundig bibelundervisning og opplæring i drama og musikk.
• Årlig deles det ut mer enn 40 000 matpakker i forbindelse med jul- og påskefeiring.
• Førstehjelp og legebehandling inngår som en viktig del av hjelpeprogrammet.
• Det er startet skoleklasser hvor det undervises i vanlige skolefag, samtidig som barna får lære om sin egen koptiske kultur.
• Tre yrkesskoler der ungdom kan lære skomakerfag og strikking. Dette kan gi dem mulighet til å forsørge seg selv når de blir voksne.

Hilsen fra Mamma Maggie:
På vegne av alle barna vi får lov å hjelpe, vil jeg gjerne bringe deg en takk. Takk for at du tok deg tid til å bli kjent med dette arbeidet. Det forandrer livet til titusener av barn og deres familier. Gud har virkelig velsignet oss, og gitt oss enda flere barn enn vi hadde håpet. Vi har fått en fantastisk mulighet til å nå ut til så mange barn som lider nød. Min bønn er at Gud fortsatt vil trekke oss nærmere seg ved å gi oss stadig flere barn – barn som trenger Jesu Kristi kjærlighet.
Del denne artikkel på e-post
24. september 2018 | Logg inn | Copyright 2018 Lillesand menighet Powered by Agrando