Konfirmasjon påmelding
Konfirmasjon påmelding

Velkommen til konfirmasjon i Lillesand menighet.

Her er påmeldingen

Alle landets 14 åringer mottar informasjon fra Kirkerådet. I tillegg sender Lillesand menighet ut brev med informasjon om konfirmasjon i Lillesand. Konfirmasjonsundervisningen startet i september. Presentasjon av konfirmantene i gudstjenesten i 2. sept. 2018 kl. 11.00 i Lillesand kirke.

Dato for konfirmasjon

2019

Vestre Moland kirke 4. og 5. mai

Lillesand kirke 11. mai

Justøy kapell 12. mai

2020

Vestre Moland kirke 2. og 3. mai

Lillesand kirke 9. mai

Justøy kapell 10. maiHva er konfirmasjon?

Selve ordet konfirmasjon betyr å bekrefte, eller å svare ja. Før var det slik at konfirmantene måtte svare ja på at de trodde på Gud. Slik er det ikke
lenger. Det viktigste er at Gud svarer ja til oss, og at Han bekrefter det løftet som ble gitt oss i dåpen; at vi skal få høre Ham til.
Dersom du ikke er døpt, er du hjertelig velkommen til å delta, og så kan du døpes i løpet av året.

Vi håper at du gjennom konfirmasjonstiden får lære mer om hva den kristne troen handler om, slik at du kan finne ut mer om hva du tror, og hva du ikke
tror.

Hva inneholder et konfirmantår?

I løpet av året skal vi ha jevnlige samlinger. Vi skal bla. lære mer om Jesus, hva som står i Bibelen, og vi skal prate om det å leve som menneske. Hvem
er jeg? Hvem er vi? Hvem er kirken? Hvem er Jesus? Er spørsmål som vi vil snakke om.

Vi har i alt tolv samlinger (2 x 45 min.) på onsdager. I tillegg kommer bla. innsamlingsaksjonen til støtte for Kirkens Nødhjelp. Gjennom året skal vi bli bedre kjent med hvordan vi feirer gudstjeneste i kirken vår. I noen gudstjenester vil konfirmantene selv delta, andre velger man selv når man vil gå på. Konfirmanten må møte på 8 gudstjenester til sammen.

Konfirmasjonstiden er også en tid for fellesskap. Den store samlingen er konfirmasjonsleiren. Den finner sted 14.- 16. september 2018 på Havglimt i Høvåg. Vi har undervisningstimer her også, men leiren er først og fremst en sosial ”happening”, og har vist seg å være svært populær hos konfirmantene. Det er frivillig om man vil være med på leir.
 
Kirkerådet har opprettet ei egen nettside som heter www.konfirmant.no

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Del denne artikkel på e-post
24. september 2018 | Logg inn | Copyright 2018 Lillesand menighet Powered by Agrando