Menighetsråd
Menighetsråd
Navn
Tlf
E-post
Verv
Jørgen F.Jacobsen 92086590 jorgenj@sgjerde.net Leder, med i misjonsutvalget.
Torunn Haugen Jerstad
Permisjon i hele 2018

torunn27@gmail.com

 
Åse Neset
47374961 aaneset@online.no Leder av diakoniutvalget.
Espen Ekse-Gundersen
91379392 espen.gundersen@lillesand.kommune.no  
Amund Andenæs
93408572 amund100@gmail.com Nestleder. Repr i trosopplæringsutvalget
Eivind Berthelsen
94030271 eivind.berthelsen@sshf.no Repr i fellesråd
Ingunn Aamland
92425039 iaamland@broadpark.no Repr. i fellesråd og Kirkehilsen.
Geistl. repr.:
sokneprest Frode Fjeldbraaten
Kontor:
 
Frode Fjeldbraaten
I gudstjenesteutvalget.
Vara geistl.:
sokneprest i Høvåg
Kontor:
 
 
 
 
 
Tone Byremo
97102322 tonebyr@gmail.com Repr i diakoniutvalet.
Hildegunn Buene Hunemo 99711807 hbuene@yahoo.no Repr i UNG rådet

 

Menighetsrådets oppgaver
Menighetsrådet har et overordnet ansvar for alt som skjer i menigheten. Det skal være med på å skape et levende menighetsliv og ha sin oppmerksomhet rettet mot alt som kan gjøres for å vekke og nære det kristelige liv i soknet. Blant oppgavene kan nevnes: dåpsopplæring, konfirmantarbeid, diakoni, barne- og ungdomsarbeid og kirkemusikk. Menighetsrådets oppgaver er nærmere beskrevet i Kirkeloven § 9.
Menighetsrådet har møte en gang i måneden, med unntak av juli.
 
Møteplan 1. halvår 2018 er: 25. januar, 1.mars, Møtene holdes på Lillesand kirkekontor kl 19.00 - 21.30.
Årsmøte er 15. mars kl 19.00 i Tingsalen. Del denne artikkel på e-post
24. september 2018 | Logg inn | Copyright 2018 Lillesand menighet Powered by Agrando