Fellesråd
Fellesråd
Lillesand kirkelige fellesråd 01.12.2015 - 30.11.2019
Fellesrådet består av

 

Leder, og repr. Lillesand
Leif Sylta  leifsylta@yahoo.no
 
Repr. for Høvåg
Rolf Venheim
 
rvenheim@broadpark.no
Representant fra Lillesand
Ingunn Astrid Aamland iaamland@broadpark.no
Representant fra Høvåg
Jens Olai Justvik jens.justvik@gmail.com
Politisk oppnevnt representant
Kari Erdvik
 
Geistlig representant
Prost Steinar Floberg
 
Kirkeverge / Sekretær
Hans Egil Hansen
kirkevergen@lillesand.kommune.no

 

Fellesrådets oppgaver

Lillesand kirkelig fellesråd har to sokn, Høvåg og Lillesand og dermed to menighetsråd. Under Lillesand menighetsråd finner man Justøy kapell som har et eget kapellstyre.
Utgiftsdekningen skal gi grunnlag for at det kan holdes de gudstjenester biskopen forordner, at nødvendige kirkelige tjenester kan ytes, at arbeidsforholdene for de kirkelige tilsatte er tilfredsstillende og at menighetsråd og fellesråd har tilstrekkelig administrativ hjelp.Del denne artikkel på e-post
23. oktober 2017 | Logg inn | Copyright 2017 Lillesand menighet Powered by Agrando