Fellesråd
Fellesråd
Lillesand kirkelige fellesråd 01.12.2015 - 30.11.2019
Fellesrådet består av

 

Repr. Lillesand
Eivind Berthelsen  
Repr. for Høvåg
Rolf Venheim
 
rvenheim@broadpark.no
Representant fra Lillesand
Ingunn Astrid Aamland iaamland@broadpark.no
Representant fra Høvåg
Jens Olai Justvik jens.justvik@gmail.com
Leder og politisk oppnevnt representant
Kari Erdvik
 
Geistlig representant
Sokneprest Frode Fjeldbraaten
 
Kirkeverge / Sekretær
Hans Egil Hansen
kirkevergen@lillesand.kommune.no

1. Vara Lillesand: Jørgen Jacobsen.

2.vara Lillesand: Tone Byremo

1. vara Høvåg: Eirin Engesland

2. vara Høvåg: Stina Olsen

Fellesrådets oppgaver

Lillesand kirkelig fellesråd har to sokn, Høvåg og Lillesand og dermed to menighetsråd. Under Lillesand menighetsråd finner man Justøy kapell som har et eget kapellstyre.
Utgiftsdekningen skal gi grunnlag for at det kan holdes de gudstjenester biskopen forordner, at nødvendige kirkelige tjenester kan ytes, at arbeidsforholdene for de kirkelige tilsatte er tilfredsstillende og at menighetsråd og fellesråd har tilstrekkelig administrativ hjelp.Del denne artikkel på e-post
24. september 2018 | Logg inn | Copyright 2018 Lillesand menighet Powered by Agrando