Kontaktliste
Ansatte

Hans Egil Hansen

Hans Egil Hansen

Kirkeverge

Tlf. 48 94 49 85
Epost

Les mer..

Jorunn Ravnevand

Jorunn Ravnevand

Kirkegårdsforvalter

Tlf. 48 95 15 43

E post

Les mer..

Anne Berit Repstad

Anne Berit Repstad

Menighetssekretær

Tlf. 37 26 81 81

Mobil 900 23 331

E post

Les mer..

Helgi Jacobsen

Helgi Jacobsen

Kateket

Tlf. 48 95 57 11

E post

Les mer..

Gunhild Krossnes

Gunhild Krossnes

Trospplærer

Tlf. 48 95 58 81

Mobil: 474 19 620

E post

Les mer..

Kathrine Tallaksen Skjerdal

Kathrine Tallaksen Skjerdal

Sokneprest i Høvåg

Tlf. 48 95 59 09 kontor

Mobil: 901 81 561

E post

Les mer..

Vigids Birkeland

Vigids Birkeland

Prostesekretær

Tlf. 37 26 81 81

E post

Les mer..

Kristin Ottersten Engemyr

Kristin Ottersten Engemyr

Kirkegårdsarbeider/kirketjener

Tlf. 414 50 253

E post

Les mer..

Johan Berglihn

Johan Berglihn

Kirketjener / graver

Tlf. 917 29 352

E post

Les mer..

Kjellfrid Ribe

Kjellfrid Ribe

Kirketjener

Tlf 975 22 675

Les mer..

Åse Neset

Åse Neset

Diakoniarbeider 30% stilling

Mobil 47 37 49 61

Epost

Les mer..

Anders Berg

Anders Berg

Ungdomsarbeider UNG

Mobil nr 47 36 48 38

Epost

Les mer..

Solveig Vindholmen

Solveig Vindholmen

Kantor

Telefon 994 60 380

Epost

Les mer..

Maritha P. Bull

Maritha P. Bull

Kirketjener 40%

tlf. 47665694

 

Les mer..

Frode Fjeldbraaten

Frode Fjeldbraaten

Sokneprest Lillesand

Tlf. 95 16 22 20

Epost

Les mer..

Steinar Floberg

Steinar Floberg

Prost

Mobil 988 70 148

Send e-post

Les mer..
24. september 2018 | Logg inn | Copyright 2018 Lillesand menighet Powered by Agrando