Ansatte

Hans Egil Hansen

Hans Egil Hansen

Kirkeverge

Tlf. 48 94 49 85
Epost

Les mer..

Jorunn Ravnevand

Jorunn Ravnevand

Kirkegårdsforvalter

Tlf. 48 95 15 43

E post

Les mer..

Anne Berit Repstad

Anne Berit Repstad

Menighetssekretær

Tlf. 37 26 81 81

Mobil 900 23 331

E post

Les mer..

Helgi Jacobsen

Helgi Jacobsen

Kateket

Tlf. 48 95 57 11

E post

Les mer..

Inger-Johanne Vaags

Inger-Johanne Vaags

Sokneprest 

Tlf. 48 95 57 69

Mobil 906 39 158

E post

Les mer..

Eline Froland

Eline Froland

UNG arbeider

Tlf. 99436419

E post

Les mer..

Gunhild Krossnes

Gunhild Krossnes

Trospplærer

Tlf. 48 95 58 81

Mobil: 474 19 620

E post

Les mer..

Dorothee Raschwitz

Dorothee Raschwitz

Kantor

Tlf. 48 95 56 83

Mobil: 970 99 288

E post

Les mer..

Kathrine Tallaksen Skjerdal

Kathrine Tallaksen Skjerdal

Sokneprest i Høvåg

Tlf. 48 95 59 09 kontor

Mobil: 901 81 561

E post

Les mer..

Vigids Birkeland

Vigids Birkeland

Prostesekretær

Tlf. 37 26 81 81

E post

Les mer..

Kristin Ottersten Engemyr

Kristin Ottersten Engemyr

Kirkegårdsarbeider/kirketjener

Tlf. 414 50 253

E post

Les mer..

Johan Berglihn

Johan Berglihn

Kirketjener / graver

Tlf. 917 29 352

E post

Les mer..

Kjellfrid Ribe

Kjellfrid Ribe

Kirketjener

Tlf 975 22 675

Les mer..

Åse Neset

Åse Neset

Diakoniarbeider 20% stilling

Mobil 47 37 49 61

Epost

Les mer..

Steinar Floberg

Steinar Floberg

Prost

Tlf.arb.  48 89 93 17

Mobil 988 70 148

Send e-post

Les mer..
21. februar 2017 | Logg inn | Copyright 2017 Lillesand menighet Powered by Agrando