Råd og utvalg

Kirkemusikalsk utvalg

Utvalget ble opprettet våren 2013. Ta kontakt med menighetsrådet om du kan tenk...

Diakoniutvalg

“Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykke...

Trosopplæringsutvalget

Trosopplæringsutvalget består av Gunnar Kulia, Camilla Hodnebrog Jacobsen, Per...

Misjonsutvalg

Misjonsutvalget består av en representant for NMS, en for Normisjon, en for Isr...

23. juli 2017 | Logg inn | Copyright 2017 Lillesand menighet Powered by Agrando