Råd og utvalg

Kirkemusikalsk utvalg

Utvalget ble opprettet våren 2013. Ta kontakt med menighetsrådet om du kan tenk...

Diakoniutvalg

“Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykke...

Trosopplæringsutvalget

Trosopplæringsutvalget består av Gunnar Kulia, Per Olav Engemyr, Eva Pachen Er...

Misjonsutvalg

Misjonsutvalget består av en representant for NMS, en for Normisjon, en for Isr...

22. mars 2018 | Logg inn | Copyright 2018 Lillesand menighet Powered by Agrando