Råd og utvalg

Kirkemusikalsk utvalg

Utvalget ble opprettet våren 2013. Ta kontakt med menighetsrådet om du kan tenk...

Diakoniutvalg

“Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykke...

Trosopplæringsutvalget

Trosopplæringsutvalget består av Gunnar Kulia, Cathrine Borgen, Per Olav Engem...

Misjonsutvalg

Misjonsutvalget består av en representant for NMS, en for Normisjon, en for Isr...

24. september 2018 | Logg inn | Copyright 2018 Lillesand menighet Powered by Agrando