Råd og utvalg

Kirkemusikalsk utvalg

Utvalget ble opprettet våren 2013. Ta kontakt med menighetsrådet om du kan tenk...

Diakoniutvalg

“Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykke...

Temagudstjenester

Utvalget for temagudstjenester består av Magne Aartun, Morten Austdal, Erling G...

Trosopplæringsutvalget

Trosopplæringsutvalget består av Gunnar Kulia, Camilla Hodnebrog Jacobsen, Per...

Misjonsutvalg

Misjonsutvalget består av en representant for NMS, en for Normisjon, en for Isr...

24. juni 2017 | Logg inn | Copyright 2017 Lillesand menighet Powered by Agrando