Korona-tiltak i Lillesand menighet


Fellesrådet og menighetene i Lillesand følger fortløpende råd fra Folkehelseinstituttet, og er i jevnlig kontakt med helsetjenesten i kommunen.

 

Vi ber alle om å forholde seg til gitte råd, og gjøre hva vi kan for å begrense smitten.

Vi har bestemt at:

  • Menighetens fredagstreff i senter for eldre avlyses inntil videre.
  • Institusjonsandakter avlyses inntil videre.
  • Alle trosopplæringstiltak avlyses inntil videre.

 

Prester i Vest-Nedenes prosti (Lillesand, Birkeland og Grimstad) ber i en av kirkene hver dag. Bønneemne kan sendes til prost Steinar på steinar.floberg@lillesand.kommune.no 

Om du trenger en tjeneste som hjelp til å handle eller lignende, eller bare trenger en prat kan du ta kontakt med diakonmedarbeider Åse Neset. Hun har oversikt over mange frivillige som ønsker å hjelpe de som måtte trenge det.

Når det gjelder kirkelige handlinger som dåp og gravferd forholder vi oss til sentrale retningslinjer. ​Alt vurderes fortløpende.

Tilbake