Nytt fra NMS


Menighetens misjonsprosjekt sin organisasjon kommer her med nyheter.

 

I denne spesielle krisesituasjonen verden er i, kan det være spesielt fint å ha fokus utenfor seg selv. Det kan til og med være til hjelp for den enkelte sin bekymring å løfte blikket. Vi vil derfor oppmuntre til konkret forbønn for Midtøsten og folket der som vår menighet har avtale om å støtte.

Videre vil vi oppfordre menighetens medlemmer til å VIPPSE til menighetens misjonsprosjekt 116596 eller tegne seg som fast giver til misjonsprosjektet. Det gjør en ved å opprette fast trekk i banken til konto 2850 21 84417.

Ny generalsekretær i NMS Helge Gaard en viktig hilsen til oss alle i denne tid. Les den her: https://nms.no/kjaere-deg/

Tilbake