Velkommen på misjonsbasar!


Sett av 9. august kl 18 på Gamle Møglestu gård. 

 

Andakt ved områdekontakt i MNS; Oddvar Glidje. Oddleiv Sandvik spiller til allsang på trekkspill. Kaffe og kaker, god bevertning. Flotte gevinster. Øyeblikkslodd kan kjøpes på vipps eller kontant.  Alle pengene går til menighetens misjonsprosjekt i Midtøsten.

Værforbehold.

Velkommen!

Arr: Misjonsutvalget.

Tilbake