Velkommen på misjonsbasar!


Sett av 15. august kl 17.30 på Gamle Møglestu gård. 

 

Kaffe og kaker, god bevertning. Flotte gevinster. Øyeblikkslodd kan kjøpes på vipps eller kontant.  Alle pengene går til menighetens misjonsprosjekt som støtter Stefanusalliansens arbeid i Egypt.

Hvis regn, så blir basaren holdt på Tingsalen.

Velkommen!

Arr: Misjonsutvalget.

Tilbake