Velkommen på misjonsbasar!


Sett av 15. august kl 18 på Gamle Møglestu gård. 

 

Kaffe og kaker, god bevertning. Flotte gevinster. Øyeblikkslodd kan kjøpes på vipps eller kontant.  Alle pengene går til menighetens misjonsprosjekt i Midtøsten.

Hvis regn, så blir basaren holdt på Tingsalen.

Velkommen!

Arr: Misjonsutvalget.

Tilbake