Søndagsskole


Dessverre er det ikke søndagsskole riktig enda, men følge med, følg med...

 

Mer informasjon om dette kommer ut når trosopplærer Ingunn Brandsæter starter å jobbe for Lillesand menighet 1. oktober 2021.

Tilbake