Søndagsskole på Tingsalen


Dessverre er det ikke søndagsskole ennå. 

 

Ledes av trosopplærer Nils Olav Aase-Bang.

Tilbake