Søndagsskole på Tingsalen


Velkommen på søndagsskolen 6. desember kl 11. 

 

Ledes av trosopplærer Nils Olav Aase-Bang.

Tilbake