Koronasituasjonen


Smittevernreglene gjør at aktiviteter i menigheten avlyses eller utsettes. Kontoret er bemannet.

 

Regjeringen oppforderer oss til å holde avstand, bli hjemme og unngå å treffe mange mennesker. Vi følger retningslinjer vi har fått fra helsemyndigheter, kirken sentralt, biskop og kommuneoverlege, t.o.m. 18. januar gjelder dette:

Kirkekontoret i Lillesand vil ha en minimumsbemanning i den ordinære åpningstiden fra kl. 10.00 til 14.00 mandag til fredag. Kontoret i Høvåg vil også være bemannet fra kl. 10.00 til 14.00 mandager og torsdager, som normalt. Vi oppfordrer likevel til å ta kontakt pr. mail eller telefon hvis du har mulighet til det, da de aller fleste har hjemmekontor mesteparten av arbeidstiden sin.

Årets første gudstjenester avlyses. Trosopplæringstiltak og andre arrangementer utsettes inntil videre. Konfirmantene blir kontaktet for opplegget fremover. Dåp og vielser kan avholdes med inntil 10 personer tilstede, dette vil være etter nærmere avtale med prest. Graverdsseremonier kan gjennomføres med inntil 50 personer tilstede, slik det har vært en lengre periode nå. Noe diakonalt arbeid kan gjennomføres.

Tilbake