Besøk av Biskop Thomas


Velkommen til temagudstjeneste i Lillesand kirke onsdag 12. oktober kl. 19.

 

Vi er glade for å få besøk av Biskop Thomas denne høsten. Bl.a. konfirmantene har de siste årene hatt SUP-stafett til inntekt for Biskop Thomas sitt arbeid i Egypt, noe vi også skal i juni 2023. Derfor ønskes konfirmanter, konfirmantforeldre, misjonsforeninger, og faktisk ALLE som hører om dette VELKOMMEN til Lillesand kirke denne onsdagskvelden. 

Les mer om Stefanusalliansens og Biskop Thomas sitt arbeid her: Stefanus.no

 

Tove Rustan Skaar i misjonsutvalget kan fortelle dette om biskop Thomas fra Egypt:

Biskop Thomas er det jeg vil kalle en stor, liten mann. Ganske liten av vekst, beskjeden fremtoning, ingen store fakter eller dominerene stemmebruk. Jeg kjenner ham ikke personlig, men jeg har hilst på ham, hørt ham og blitt velsignet av ham. Det har gjort inntrykk! Jeg har merket hans indre styke og den levende interessen for menneskene rundt ham. Særlig for dem som på ulike måter er satt på siden: fattige, kvinner, barn, særlig jenter, forfulgte og diskriminerte. Man merker et brennende engasjement, stor utålmodighet og handlekraft for å få gjort noe. 

Biskop Thomas er utdannet veterinær, men har også doktorgrad i psykologi. I 1995 ble han kalt og ordinert til koptisk-ortodoks biskop i det fattige bispedømmet El Qussia og Mar i Øvre Egypt. Hans liv har handlet om å tjene andre. Den indre styrken har en kilde: et nært og levende forhold til Gud, med bønnen og gudstjenestelivet som bærende elementer. Herfra kommer det brennende engasjementet for alle menneskers verd og kampen for menneskerettigheter.

Og biskopien har fått gjort noe. Han er drivkraften bak Anafora og Anastasia. Stefanusalliansen har vært aktiv partner i arbeidet siden 2005. I dag er det et stort utbygd senter i ørkenen mellom Kairo og Aleksandria.

Kopterne i Egypt lever farlig, de blir diskriminert og trakassert. For dem er Anafora og Anastasia blitt et trygt tilfluktssted, ikke minst for folk fra hans eget bispedømme. Anastasia er et utdanningssenter med stor variasjon for å møte ulike behov: grunnleggende lese- og skriveopplæring, praktiske kurs for et yrke, adademiske kurs mm. I Lillesand har vi hørt mest om Anafora, retreatsenteret som tiltrekker seg folk fra hele verden, også fra Norge o gLillesand. Mange søker stillhet og åndelig fordypning her. Men det åndelige er ikke livsfjernt for Biskop Thomas. Det er tett sammenvevd med det materielle og menneskelige. Biskopen synes aldri å slå seg til ro, men ser stadig nye behov - og muligheter. Han får engasjert folk rundt seg. Men han er også avhengig av givere, bla fra Norge. Kopterne i Egypt er ofte svært fattige.

Det er mange gode grunner til å sette av 12. oktober for et møte med biskop Thomas fra Egypt. 

Tilbake