KRIK


Gjennom idrett, aktivitet og fellesskap ønsker KRIK å skape en arena der barn og ungdom kan vokse i troen på Jesus. KRIK ønsker med dette å være et lavterskeltilbud for tro og idrett slik at alle som er glade i idrett, uavhengig av nivå, får tilbud om et kristent fellesskap.

 

Familie-KRIK

I Holtahallen annenhver lørdag fra kl. 16.00 – 18.00

Se facebook: FamilieKRIK Lillesand

Uvisst når de starter opp!

Junior-KRIK

i Holtahallen ca. annenhver fredag fra kl. 18.00-20.00. For barn fra 5. – 8. trinn

Se mer på facebook: Jr.KRIK Lillesand infoside

Starter 28. august ( kl 18 for 5. og 6. trinn, kl 18.15 for 7. og 8. klassetrinm).

KRIK for de fra 8. trinn og oppover i Møglestuhallen søndager kl 14 - 16.

Les mer om KRIK på Se KRIK sin nettside https://krik.no

KRIK 16+

i Høvåghallen søndag fra kl. 19.00-21.00. For videregående og oppover. Se www.hovag.org 

Tilbake