KRIK


Gjennom idrett, aktivitet og fellesskap ønsker KRIK å skape en arena der barn og ungdom kan vokse i troen på Jesus. KRIK ønsker med dette å være et lavterskeltilbud for tro og idrett slik at alle som er glade i idrett, uavhengig av nivå, får tilbud om et kristent fellesskap.

 

Familie-KRIK

I Holtahallen annenhver lørdag fra kl. 16.00 – 18.00

Se facebook: FamilieKRIK Lillesand

Uvisst når de starter opp!

Junior-KRIK

i Holtahallen ca. annenhver fredag fra kl. 18.00-20.00. For barn fra 5. – 8. trinn

Se mer på facebook: Jr.KRIK Lillesand infoside

En samling igjen før sommeren.

KRIK for de fra 8. trinn og oppover i Møglestuhallen søndager kl 14 - 16.

KRIK Lillesand er et lavterskel tilbud for ungdom fra 8.trinn og oppover. Her samles vi for idrett, lek og andakt, idrettsglede, trosglede og livsglede. Vi har igjen 1 happening før sommerferien:

KRIK Lillesand sommeravslutning: paintball m.m 6.juni. Mer info om innhold og påmelding kommer. Samlingene har en begrensning på maks 20 deltagere og vi følger retningslinjene mht covid. Sjekk ut KRIK Lillesand på Facebook for mer info. 

Les mer om KRIK på Se KRIK sin nettside https://krik.no

KRIK 16+

i Høvåghallen søndag fra kl. 19.00-21.00. For videregående og oppover. Se www.hovag.org 

Tilbake