KRIK


Gjennom idrett, aktivitet og fellesskap ønsker KRIK å skape en arena der barn og ungdom kan vokse i troen på Jesus. KRIK ønsker med dette å være et lavterskeltilbud for tro og idrett slik at alle som er glade i idrett, uavhengig av nivå, får tilbud om et kristent fellesskap.

 

Familie-KRIK

I Holtahallen annenhver lørdag fra kl. 16.00 – 18.00

Se facebook: FamilieKRIK Lillesand

 

Junior-KRIK

JuniorKRIK er et lavterskeltilbud til gutter og jenter i 5-8 klasse. Vi har våre faste samlinger i Holtahallen, på fredager i tidsrommet 18.00-20.00 med leker og ballspill + en pause ca 19.00 med en kort andakt og litt forfriskninger som kan være alt fra hjemmebakt kake/lefser til frukt og litt «godteri». Oppstart 26. august.

Se mer på facebook: Jr.KRIK Lillesand infoside

 

KRIK for de fra 8. trinn og oppover

KRIK Lillesand er et lavterskel tilbud for ungdom fra 8.trinn og oppover.

Se KRIK Lillesand på Facebook for mer info; https://www.facebook.com/kriklillesand

 

Les mer om KRIK egen nettside https://krik.no

 

Høvåg Paint og Reball

En fredag i måneden møtes ungdomsskoleelever i Høvåghallen, i regi av Høvåg menighet. Spilling skjer på eget ansvar. Egen facebook-gruppe: Høvåg Reball.

Tilbake