Håp i en dråpe vann


Konfirmantenes årlige fasteaksjon 26. - 28. mars 2023. Vipps til 2426.

Les mer
 

Håp i en dråpe vann


Konfirmantenes årlige fasteaksjon 26. - 28. mars 2023. Vipps til 2426.

Les mer

KomSyng  23. mars kl. 20.00 i Lillesand kirke


Det startes opp #sanggledekvelder i Lillesand kirke våren 2023. Kirkemusikalsk utvalg er initiativtager, og konseptet går under navnet KomSyng. Tanken er at byens befolkning skal ha mulighet til å samles på en uformell måte og kjenne gleden ved å synge sa...

Les mer
 

KomSyng  23. mars kl. 20.00 i Lillesand kirke


Det startes opp #sanggledekvelder i Lillesand kirke våren 2023. Kirkemusikalsk utvalg er initiativtager, og konseptet går under navnet KomSyng. Tanken er at byens befolkning skal ha mulighet til å samles på en uformell måte og kjenne gleden ved å synge sa...

Les mer

Etter skoletid


På Tingsalen ca. annenhver onsdag fra kl 12.30 - 14. For barn i 5. - 7. trinn. Husk å melde deg på bowling 12. april.

Les mer
 

Etter skoletid


På Tingsalen ca. annenhver onsdag fra kl 12.30 - 14. For barn i 5. - 7. trinn. Husk å melde deg på bowling 12. april.

Les mer

Konfirmasjon i Lillesand menighet

Du lærer om kristne verdier, du får markert at du begynner å bli voksen, du får mye fin oppmerksomhet, og du får nye venner. Grunnene til å...

Les mer

Klassisk i sentrum

Sett av tre torsdager for konsert i Lillesand kirke: Første konsert 9. mars må dessverre utsettes og blir flyttet til 30.mars. De andre kon...

Les mer

Grønn menighet

Lillesand menighet er nå blitt "grønn menighet" og ønsker å forankre menighetens grønne engasjement i alle ledd av menighetsarbeidet.

Les mer

Høstferie i Egypt

Vi arrangerer tur til Egypt i høstferien 2023 i samarbeid med NMSU, fra 1. - 9. oktober, for tweens, ungdom og voksne.

Les mer

Årsmøte og menighetsfest

Her er årsmøtedokumentene.

Les mer

Kirkevalget 2023

Nominasjonsarbeidet til menighetsrådsvalget i gang. 

Les mer

Bli fast giver - gi en pengegave

Les mer

Nytt menighetsbygg

Menighetsrådet presenterer her planer for et nytt bygg i tilknytning til Lillesand kirke.  Dette skal supplere, men ikke erstatte Tingsalen...

Les mer