"Min kirkebok" til 4-åringene


Vi ønsker alle 4-åringer velkommen til samling 23. jan. i Tingsalen og familiegudstjeneste 12. februar.

Les mer

 

"Min kirkebok" til 4-åringene


Vi ønsker alle 4-åringer velkommen til samling 23. jan. i Tingsalen og familiegudstjeneste 12. februar.

Les mer

 
 

Høstferie i Egypt

Vi arrangerer tur til Egypt i høstferien 2023 i samarbeid med NMSU, fra 1. - 9. oktober. Les mer her og meld din interesse.

Les mer

 

Etter skoletid

På Tingsalen ca. annenhver onsdag fra kl 12.30 - 14. For barn i 5. - 7. trinn. Oppsrart 1. februar. Husk å melde deg på.

Les mer

 

Årsmøte og menighetsfest

Sett av onsdag 15. mars kl 19.00 i Tingsalen.

Les mer

 

Keltisk kveldsbønn

Onsdager kl 20 i Lillesand kirke. Vi samles rundt alteret til en kort liturgi basert på tidebønner som har sin opprinnelse på pilgrimsøya L...

Les mer

 

Kirkevalget 2023

Nominasjonsarbeidet til menighetsrådsvalget i gang. 

Les mer

 

Bli fast giver - gi en pengegave

Les mer

 

Nytt menighetsbygg

Menighetsrådet presenterer her planer for et nytt bygg i tilknytning til Lillesand kirke.  Dette skal supplere, men ikke erstatte Tingsalen...

Les mer

 

Givertjeneste

Givertjeneste er en måte å få systematisert hvordan vi kan forvalte våre midler. Bli fast giver!

Les mer