Menigheten

Årsmøte i Lillesand menighet


Velkommen til årsmøte 20. mars kl 19 i Tingsalen.

Les mer

 

Menigheten

Årsmøte i Lillesand menighet


Velkommen til årsmøte 20. mars kl 19 i Tingsalen.

Les mer

 

Menigheten

Givertjeneste


Givertjeneste er en måte å få systematisert hvordan vi kan forvalte våre midler. Lillesand Menighet er som andre menigheter avhengig av bidrag fra medlemmer for å finansiere noe av driften, vi samler derfor inn midler for å kunne gi et godt tilbud til alle i menigheten.

Les mer

 

Menigheten

Givertjeneste


Givertjeneste er en måte å få systematisert hvordan vi kan forvalte våre midler. Lillesand Menighet er som andre menigheter avhengig av bidrag fra medlemmer for å finansiere noe av driften, vi samler derfor inn midler for å kunne gi et godt tilbud til alle i menigheten.

Les mer

 
 

Boklansering

Boka "Ord for helgen" skrevet av Leif Møller Stray selges på kirkekontoret.

Les mer

 

Pilegrimstur til Lindisfarne

Velkommen til å bli med på pilgrimstur til den vakre tidevannsøya Lindisfarne, på nordkysten av England. Sokneprest Fjeldbraaten arrangerer...

Les mer

 

Kirkevalget 2019

Vær med å sette preg på kirken! Det er kirkevalg 8. og 9. september 2019.

Les mer

 

Besøk vårt misjonsprosjekt i Ukraina

Misjonsutvalget i Lillesand menighet og Den Norske Israelmisjon (DNI) arrangerer til til Ukraina  22. – 30. mars 2019. 

Les mer

Kalender