Kontaktinformasjon


Lillesand kirkekontor er åpent ukedager fra kl 10.00 - 14.00.

Adresse: Storgata 2B
Postadresse: Postboks 29, 4791 Lillesand
Epost:
kirkekontoret@lillesand.kommune.no
Telefon: 37 26 81 81

Vipps Lillesand sokn kode: 116596
Bankkonto: 2850 21 30600

Info om Lillesand kirkelige fellesråd finnes HER.

Administrasjonsleder

Anne Berit Repstad

37 26 81 81

900 23 331

Send epost

Kantor

Solveig Vindholmen

99460380

Send epost

Kateket

Helgi Person Jacobsen

48955881

93651755

Send epost

Kirkegårdsarbeider

Kristin Ottersten Engemyr

41450253

Send epost

Kirketjener

Kjellfrid Ribe

97522675

Send epost

Kirketjener

Nils Olav Aase-Bang

48022238

Send epost

Kirkeverge

Hans Egil Hansen

48944985

90247958

Send epost

Menighetspedagog

Ingunn Brandsæter

93695756

Send epost

Prost

Steinar Floberg

988 70 148

Send epost

Prostesekretær / Sekretær

Vigdis Birkeland

37268181

97658881

Send epost

Saksbehandler

Jorunn Ravnevand

48951543

48951543

Send epost

Sokneprest Høvåg

Kathrine Tallaksen Skjerdal

48955909

90181561

Send epost

Sokneprest Lillesand

Frode Fjeldbraaten

95162220

Send epost

Ungdomskontakt

Thomas Larm

93274466

Send epost