Givertjeneste


Bli med i felleskapet. Givertjeneste er en viktig tjeneste i og for menigheten. Det er mange aktiviteter og arbeidsområder som ikke det offentlige finaniserer. Bli fast giver!

Bli fast giver eller gi en enkeltgave. For å gi, klikk HER

Husk at din gave kan bli fradragsberettiget ved skatteoppgjøret. Dette gjelder gaver over kr. 500,- og inntil kr. 25.000,- pr. år.

Lillesand Menighet er som andre menigheter avhengig av bidrag fra medlemmer for å finansiere noe av driften, vi samler derfor inn midler for å kunne gi et godt tilbud til alle i menigheten.
Vil du at dine barn, barnebarn og fadderbarn skal bli kjent med Jesus og ha et kristent fellesskap? Vær med å støtt kirkens arbeid for barn og unge ( Dåpsmateriell, 4 års bok, Ny testamenter til 10 åringene, konfirmantopplegg og UNG) Gi til kirkemusikk, diakoni, menighetsblad og til å gjøre Tingsalen brukervennlig.

Dagens offer kan gis på Vippsnummer #116596 Da vil du få skattefradrag.

Om du ikke har vipps eller vil opprette avtale, gi en gave til menighetens arbeid på konto: 2850.21.57843

Bruk konto 2850 21 84417 for gaver til misjonsprosjektet. I 2024 og 2025 har Lillesand menighet misjonsavtale med Normisjon.

qr kode for innsamling

Skann denne QR koden og gi en gave til menigheten - eller bli fast giver. 

Tilbake