Givertjeneste


Givertjeneste er en måte å få systematisert hvordan vi kan forvalte våre midler. Lillesand Menighet er som andre menigheter avhengig av bidrag fra medlemmer for å finansiere noe av driften, vi samler derfor inn midler for å kunne gi et godt tilbud til alle i menigheten.

 

Husk at din gave kan bli fradragsberettiget ved skatteoppgjøret. Dette gjelder gaver over kr. 500,- og inntil kr. 50.000,- pr. år.

Dagens offer kan gis på Vippsnummer #686839 Da vil du få skattefradrag.

Gi til menighetsarbeidet: 2850.21.30600.
Til kirkemusikk, diakoni, menighetsblad og til å gjøre Tingsalen brukervennlig.

Gi til menighetens barne- og ungdomsarbeid: 2850.21.57843
Vil du at dine barn, barnebarn og fadderbarn skal bli kjent med Jesus og ha et kristens fellesskap? Vær med å støtt kirkens arbeid for barn og unge Vær med å støtte: Dåpsmateriell, 4 års bok, Lys Våken, Ny testamenter til 10 åringene, konfirmantene
Kan du tenke deg fast avtale om givertjeneste, opprett fast trekk i den nettbank. 

Gi til menighetens misjonsprosjektet i Midtøsten: 2850.21.84417.
I 2020 og 2021 har Lillesand menighet misjonsavtale med Det norske misjonsselskap. Vi støtter arbeid i Midtøsten med fokus på Anafora retratsenter og Biskop Thomas i Egypt.

Tilbake