Givertjeneste


Givertjeneste er en måte å få systematisert hvordan vi kan forvalte våre midler. Lillesand Menighet er som andre menigheter avhengig av bidrag fra medlemmer for å finansiere noe av driften, vi samler derfor inn midler for å kunne gi et godt tilbud til alle i menigheten.

 

Husk at din gave kan bli fradragsberettiget ved skatteoppgjøret. Dette gjelder gaver over kr. 500,- og inntil kr. 50.000,- pr. år.

Gi til menighetsarbeidet: 2850.21.30600.
Til kirkemusikk, diakoni, menighetsblad og til å gjøre Tingsalen brukervennlig.

Gi til menighetens barne- og ungdomsarbeid: 2850.21.57843
Vil du at dine barn, barnebarn og fadderbarn skal bli kjent med Jesus og ha et kristens fellesskap? Vær med å støtt kirkens arbeid for barn og unge Vær med å støtte: Dåpsmateriell, 4 års bok, Lys Våken, Ny testamenter til 10 åringene, konfirmantene
Hvis du ønsker fast avtale om givertjeneste, fyll ut skjema som du finner HER og send det til kirkekontoret.

Gi til menighetens misjonsprosjektet i Ukraina: 2850.21.84417.
I 2018 og 2019 har Lillesand menighet misjonsavtale med Israelsmisjonen. Vi støtter menighetsarbeid og evangelisering i Kiev og Odessa.

Gi til UNG: 2850.11.50438. 
UNG står for Ungdom Nærmere Gud. Dette er et tverrkirkelig ungdomsarbeid som begynte i 1999. Det er fremdeles et verdifullt og godt tilbud for ungdommene i Lillesand. Ungdomsarbeider Anders W. Berg lønnes av Lillesand Normisjon, Lillesand Frikirke og Den Norske Kirke i Lillesand. Kommunen og næringslivet er også med å sponser arbeidet. 

Tilbake