Informasjon om dåp


Dåpen er en av de store dagene i familien.

Dåpsdagen er en markering og feiring av barnet som er født. Men det er noe mer. Dåp er ett av kirkens to sakramenter. Det er en hellig handling kirken utfører på oppdrag fra Jesus. Velkommen til å ha dåp i Lillesand menighet!


Mange følelser gjør seg gjeldende når en er blitt foreldre: glede, takknemlighet, bekymringer og kanskje også litt usikkerhet. Midt i dette slipper vi å være alene. Vi skal få legge barnet i Guds hender. I dåpen møter Gud oss med sin kjærlighet, og vi får bli Hans barn. Bibelen viser oss at Jesus setter barna først, og Han har sagt; La de små barn komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem. (Markus 10.14)

Ved døpefonten får foreldre og faddere spørsmål om å oppdra barnet i kristen tro. Dette handler om å la barnet få bli kjent med Jesus, og gå sammen med barnet på trosveien. Denne oppgaven er dere ikke alene om. Menigheten har også ansvar for at barnet får opplæring i den kristne tro.

Etter påmelding til dåp får dere beskjed om når vi har dåpssamling. I tillegg til dåpssamtale med presten, er det en fellessamling for foreldre til de som har døpt barna sine. Menighetspedagogen vil der snakke om foreldrerollen.

Se gjerne mer informasjon om dåp på Den Norske Kirkes nettside: https://kirken.no/nb-NO/daap/

Ta kontakt med kirkekontoret om du har spørsmål.

Tilbake