Bibeltimer


Første bibeltime blir 17. januar 2023 kl 19 på bedehuset. 

 

I en årrekke har organisasjonene Normisjon, Det Norske Misjonsselskap, Israelmisjonen, Himalpartner og Den norske kirke sammen arrangert en serie bibeltimer over fire tirsdager i løpet av vinteren.

Tor Svein Langås underviste i 2018 og skal ha bibeltimene i 2023. Datoene er 17. januar, 7. februar, 28. februar og 14. mars. 

Tilbake