Bibeltimer


Siste bibeltime blir 10. mai kl 19 på bedehuset. 

 

I en årrekke har organisasjonene Normisjon, Det Norske Misjonsselskap, Israelmisjonen, Himalpartner og Den norske kirke sammen arrangert en serie bibeltimer over fire tirsdager i løpet av vinteren.

Kurt Hjemdal underviste om Johannes evangeliet i 2019 og skal ha bibeltimene i 2022. Nå om Markus evangeliet. 

Tilbake