Bibeltimer


Det blir bibeltimer på bedehuset vinteren 2020. Igjen underviser Tor Svein Langås. Denne gangen om Filipperbrevet. Tirsdagene 14.1, 28.1, 11.2 og 3.3. kl. 19.

 

I en årrekke har organisasjonene Normisjon, Det Norske Misjonsselskap, Israelmisjonen, Himalpartner og Den norske kirke sammen arrangert en serie bibeltimer over fire tirsdager i løpet av vinteren.

Kurt Hjemdal underviste om Johannes evangeliet i 2019.

I 2018 var taler Tor Svein Langås. Langås har vært menighetsprest i mange år, senest i Voie menighet i Kristiansand, før han ble pensjonist. Langås har videreutdanning i forkynnelse og menighetstenkning og ledet i flere år bispedømmets satsing innenfor gudstjenesteliv, evangelisering, misjon og økumenikk.

Tilbake