Bibeltimer


Det blir IKKE bibeltime på bedehuset 16. mars. 

 

I en årrekke har organisasjonene Normisjon, Det Norske Misjonsselskap, Israelmisjonen, Himalpartner og Den norske kirke sammen arrangert en serie bibeltimer over fire tirsdager i løpet av vinteren.

Kurt Hjemdal underviste om Johannes evangeliet i 2019 og skal ha bibeltimene i 2021. Da om Markus evangeliet. Siden det bare blir en gang i 2021, så holder han bibeltimer vinteren 2022 om Markus.

I 2018 og 2020 var taler Tor Svein Langås. Langås har vært menighetsprest i mange år, senest i Voie menighet i Kristiansand, før han ble pensjonist. Langås har videreutdanning i forkynnelse og menighetstenkning og ledet i flere år bispedømmets satsing innenfor gudstjenesteliv, evangelisering, misjon og økumenikk.

Tilbake