Institusjonsandakt


Andakter på institusjoner i Lillesand og Høvåg sokn.

 

En gang i måneden drar en av våre prester til Lillesand Bo- og aktivitetssenter, Sjømannshjemmet og Høvåg Bo- og omsorgssenter. Det holdes en kort andakt, det er sang og musikk, og noen ganger feirer vi nattverd sammen. Hjertelig velkommen til beboere og pårørende.

Liste over når institusjonsandaktene er står som oppslag hos de forskjellige institusjonene.

Tilbake