Beboerne på Anafora trenger din hjelp!


Lillesand menighet støtter NMS sitt arbeid i Egypt. Kan du bidra med penger til såpe og desinfeksjonsmidler?

 

I samband med Korona-pandemien ønskjer NMS å bidra overfor partnarar som har fått store utfordringar i fanget. Det gjeld t.d. Anafora i Egypt, der biskop Thomas og hans folk har intensivert prokuksjon av såpe og desinfeksjonsmiddel. Dette skal delast ut til fattige familiar, sjå meir på denne nettsida: www.spleis.no/anafora 

Tilbake