Velfortjent fortjenestemedalje


Lars Bjørn Engemyr har vært en drivkraft på Justøy i alle år, nå har han fått kongens fortjenestemedalje for sin innsats.

 

Tildeling av HM Kongens fortjenestemedlaje til Lars Bjørn Engemyr fredag 31. juli ble delt ut i forbindelse med konsert ved Earling Nikolaisen og Helene Jensen. Idet de siste tonene av "Den Hellige Stad" døde hen  hørtes mundtre rytmer oppe i bakken, og der kom Lillesand skolekorps taktfast marsjerende. Ordfører Einar Holmer-Hoven kom frem med medalje og diplom og fremførte rørende sitt ærende på vegne av HM Kongen.

Sjelden har denne utmerkelsen vært så fortjent. Lars Bjørn har vært en drivkraft alle sine år på Justøya. I hele 42 år var han medlem av kapellstyret, hvorav 34 som en engasjert leder. Han har hatt en finger med i det aller meste. I tillegg til alt arbeidet for og med Justøy kapell har han også i over 30 år bidradd med stabil og trofast innsats i Lillesand Skolekorps. 

GRATULERER!

Litt mer om dette kan du lese i neste nummer av Kirkehilsen som kommer i månedsskiftet august/september.

Tilbake