Barnekor


Det var planlagt å starte opp igjen med barnekoret på nyåret, men siden det har vært stor usikkerhet knyttet til koronarestriksjoner har oppstart blitt forskjøvet frem i tid. Det blir barnekor når tiden er inne for det, og senest med oppstart over sommeren.

 

Vi ønsker å invitere barn fra alderen 5 år (førskole) til et kor. Vi starter med øvelser torsdag i Lillesand Kirke. Øvelser er 17.30 til 18.30 hver torsdag. Dirigent er Marthe Aslaksen Franksson og på piano er kantor Solveig Vindholmen. Vi ønsker å gi barn mulighet til å synge og spre sangglede i et fellesskap. Dette er et lavterskel tilbud, og vi håper mange vil komme å synge fine sanger sammen med oss! Alle er hjertelig velkommen.

Tilbake