Barnekorprosjekt


Velkommen med i barnekoret!

 

Vi satser på å ha kor også våren 2021 om smittevernsreglene tillater det! 

Vi ønsker å invitere barn fra alderen 5 år (førskole) til et kor. Vi starter med øvelser torsdag 22.10 i Lillesand Kirke. Øvelser er 17.30 til 18.30 hver torsdag. Dirigent er Marthe Aslaksen Franksson og på piano er kantor Solveig Vindholmen. Vi ønsker å gi barn mulighet til å synge og spre sangglede i et fellesskap. Dette er et lavterskel tilbud, og vi håper mange vil komme å synge fine sanger sammen med oss! Alle er hjertelig velkommen.

Tilbake