Festeavgift


Mange får brev fra kirkekotoret ang festeavgift i disse dager. Les mer her om hva du skal gjøre da.

 

Hvert år sender vi ut mellom 100 og 200 brev til de som er står oppført som ansvarlig fester for grav/graver på både Vestre Moland, Justøy og Høvåg kirkegård. De første ble sendt ut i april, og resten vil komme nå i mai/juni. 

Hvis du er en av dem som har mottatt brev har du som regel tre valg. Festet kan redusere dersom det innebefatter mer enn en grav, du kan slette gravfeste og du kan velge å beholde festet i ti år til slik det er. 

1)     Skal du beholde festet kan du fylle ut svarslipp nederst på brevet, krysse av for "Jeg ønsker å fornye festet" Eller du kan sende meg en mail på jorrav@lillesand.kommune.no med beskjed om hvilket festenummer du ønsker å fornye. Dette må ikke være skriftlig, så du kan også ringe og oppgi festenummer, så sender vi deg faktura så snart den er klar.

2)     Sletting av grav krever skriftlig melding fra fester. Det kan gjøres ved at du fyller ut svarslippen nederst på brevet og sender/leverer til oss. Eller du kan sende meg en mail på jorrav@lillesand.kommune.no med beskjed om hvilket festenummer du ønsker å slette

3)     Dersom gravfestet består av mer enn en grav er det mulig å redusere festet, dette skal vi også ha skriftlig - enten ved at du fyller ut svarslippen og sende/levere, eller at du sender mail med informasjon om hvordan du ønsker å gjøre dette.

Et eksempel på gravfestet som ofte blir redusert kan være hvis en ektefelle er gravlagt, og en grav ved siden av har blitt reservert til den gjenlevende ektefellen. Da ville en faktura kommet på 6000,- for to graver. Med årene blir det kanskje klart at man ønsker urnenedsettelse istedenfor kistebegravelse når den tid kommer - da vil man kunne bruke bare èn grav istedenfor å betale for to graver fremover, altså da kun kr. 3000,- for en grav. Det er viktig at gravminne står over den graven som er brukt og skal beholdes, ellers må du selv bekoste evt. flytting av gravminne og få et steinfirma til å ta den jobben. 

 

Fakturaer sendes ut fortløpende. Gravfester med en grav koster kr. 3000,- for ti år. Gravfester med to graver koster det dobbelte. Enkelte gravfester består av tre eller enda flere graver, og vil bli fakturert med 3000,- ekstra pr. grav. Dersom en grav har vært brukt i løpet av de siste 20 årene vil festeavgiften bli redusert i henhold til det. 

 

Spørsmål omkring festeavgift?

Ring meg mandag - torsdag mellom kl. 10 og 14 om du har spørsmål; 489 51 543

Hilsen kirkegårdsforvalter/saksbehandler på kirkekontoret Jorunn Ravnevand

Tilbake