Keltisk kveldsbønn


Onsdager kl 20 i Lillesand kirke. Slutt for semesteret. Vi samles rundt alteret til en kort liturgi basert på tidebønner som har sin opprinnelse på pilgrimsøya Lindisfarne, der den keltiske tradisjon står sterkt. Hjertelig velkommen!

Det er stort rom for stillhet på samlingene, og det er mye godt å hente i stillheten. Sang er også en viktig del av liturgien. Tidebønnene vi bruker er oversatt fra boken "Liturgies from Lindisfarne prayers and services for the pilgrimage of life", av Ray Simpson. Liturgien følger døgnets og årstidenes rytme. På denne måten blir vi minnet på at vi lever i en rytme i livet som også følger naturens omskriftninger.

Et utdrag fra keltisk kveldsbønn om våren:

Må velsignelsen fra det myke vårregnet falle stilt på oss,

slik at vi åpner oss for duften av alt som blomstrer.

Må velsignelsen fra det stie regnet

strømme nedover oss og slå mot oss,

slik at vi blir vasket rene, og våre sinn blir klare kilder

der den blå himmelen og en stjerne speiler seg.

Tilbake