Etter konfirmasjonen


Du velger hvordan du skal engasjere deg i menigheten etter konfirmasjonen. Du hører alltid til i kirken - enten du velger å bli med i ungdomsarbeidet eller du velger å komme til kirken ved de store høytidene.

 

Tilbudet Lillesand menighet har til unge som er ferdig med konfirmasjontiden sin er via UNG og KRIK. Se mer infrmasjon om dette under overskriften barn og ungdom øverst på siden.

Tilbake