Bønnemøter


Hjertelig velkommen til bønnemøte hver mandag.

 

Bønnemøtene er stort sett på Lillesand Bedehuset (2. etg.) kl. 18.00

Bønn 2. mandag i måneden kalt «Bønn for Lillesand», rulleres mellom menighetene i byen. Da begynner det kl 19.00. 

12.sept.: i Frikirka

10.okt.: Misjonsmenigheten

14.nov.: på Bedehuset                                                                                                                                        

12.des.: i Filadelfia

9.jan.: i Frikirka

13.febr.: på Bedehuset                                                                                                                            

13.mars: Misjonsmenigheten

11.april: 2.Påskedag

8.mai: i Filadelfia

Håper du kan komme, ta gjerne med deg flere.

Vennlig hilsen Inger Kvestad (repr. for Bønn for Lillesand).

Informasjon om nettside og kartlink til de forskjellige stedene vi møtes:

Tilbake