Menighetsmøte


Menighetsmøte 14. okt kl 18 på Tingsalen. Menighetsmøtet skal uttale seg om revidering av gudstjenesteliturgi.

 

Tilbake