Tuning in to teens


Lillesand kommune tilbyr foreldrekurs for tenåringsforeldre. Kurset vil bli ledet av avdelingsleder for familiesenteret, Tora Grande, og sogneprest og familieterapeut Frode Fjeldbraaten. 

Tuning in to Teens er en måte å jobbe med familier på der hovedfokuset ligger i det emosjonelle båndet mellom foreldrene og tenåringen. Foreldrene trenes opp til å møte tenåringens følelsesuttrykk med nærhet og forståelse, og til å støtte sin egen og tenåringens evne til selvregulering. 

Kurset fokuserer på hvordan foreldre kan veilede tenåringer i å være mer oppmerksomme på følelsene sine, gjenkjenne dem og lære å takle både sinne, engstelse og frustrasjon på en god måte. 

 

  • Sted: Tingsalen (Nygårdsgata 7)
  • Tid: Kurset vil foregå over 6 onsdags-ettermiddager kl. 16.00 - 18.00.
  • Oppstart: 20. april 2022

 

For påmelding: Ring 948 13 775 eller send en e-post til ToraEileenBjorknes.Grande@lillesand.kommune.no

Velkommen!

 

Tilbake