Årsmøte og menighetsfest


Sett av onsdag 15. mars kl 19.00 i Tingsalen.

 

Menighetens årsmelding, regnskap og budsjett legges ut i slutten av februar.

Tilbake