Familiedag - Superlørdag


Lørdag 11. mars kl.14 i Tingsalen. Aktiviteter, middag, leker, drama, konkurranser. 
Ingen påmelding, bare møt opp! Velkommen!

 

Har du spørsmål ta kontakt med Ingunn Brandsæter

Menighetspedagog Lillesand

Tlf. 93695756

Ingunn.Brandsater@lillesand.kommune.no

Tilbake