KomSyng i Lillesand kirke


Det startes opp #sanggledekvelder i Lillesand kirke våren 2023. Kirkemusikalsk utvalg er initiativtager, og konseptet går under navnet KomSyng. Tanken er at byens befolkning skal ha mulighet til å samles på en uformell måte og kjenne gleden ved å synge sammen.

På hver KomSyng – kveld, deltar en solist og/eller et kor, og det vil alltid være forsangere som leder fellessangen. Velkommen!

Tilbake