LUX - kor for voksne


For sangglade voksne. Øvelse annenhver torsdag.

LUX er Lillesand kirkes nye kor for voksne mellom 20 og 70 år. Koret startet opp våren 2023 og jobber akkurat nå med å øve inn et repertoar som favner vidt - fra salmer i ny drakt til gospel og jazz. Øvelsene er lagt til Lillesand kirke annenhver torsdag. Koret teller for øyeblikket ca. 30 flotte sangere, godt fordelt på de ulike stemmene - og det er plass til flere. 

Kontakt kantor Solveig Vindholmen på 994 60 380 dersom du har lyst til å bli med i LUX.

Tilbake