Kirkemusikalsk utvalg


Det jobbes med på få på plass et kirkemusikalsk utvalg. Ta kontakt med menighetsrådet om du kan tenke deg å være med i utvalget.

 

Menighetsrådet godkjent i møte 11. februar 2020 plan for kirkemusikk i menigheten. Planen kan leses HER

Det jobbes med på få på plass et kirkemusikalsk utvalg.

Utvalgets mandat ble godkjent i menighetsrådets møte 27. mars 2014.
Kirkemusikalsk utvalg skal
- utvikle og revidere planer for den kirkemusikalske virksomhet
- bidra til konsertvirksomhet
- bistå kantor i gjennomføring av den kirkemusikalske virksomhet
- utvalget er rådgiver for kantor i spørsmål om konserter m.v.
- utvalget deltar i planleggingen av gudstjenester og utvikling av kirkemusikk og salmerepertoar sammen med menighetens stab
- Kantor er budsjettansvarlig, innenfor de rammer menighetsrådet fastsetter.

Tilbake