Tro og lys


Tro og Lys er en internasjonal, kristen bevegelse som arbeider for at mennesker med psykisk utviklingshemning og deres familier skal finne sin plass i kirke og samfunn.

 

Gruppen i Lillesand møtes en gang i måneden. De møtes for å: dele livs- og troserfaringer, be sammen og ha felles måltid og festlig samvær. Deltar på 6 gudstjenester i året i Lillesand kirke og har da samling på Tingsalen i forbindelse med det. Det er flere kirkegjengere som deltar på samlingene.

Les mer om Tro og Lys nasjonalt på denne nettsiden: http://www.trooglys.com/

Tro og Lys gruppen møtes disse søndagene høsten 2021:

  • 3. Oktober kl 11. Gudstjeneste i Lillesand kirke. Samling på Tingsalen etterpå.
  • 31. Oktober kl. 11. Gudstjeneste i Lillesand kirke. Samling på Tingsalen etterpå.
  • 5. Desember kl 11. Gudstjeneste i Lillesand kirke. Samling på Tingsalen etterpå.

Kontaktperson: Barbro Raen Thomassen tlf 372 75 556.

 

Tilbake