Tro og lys


Tro og Lys er en internasjonal, kristen bevegelse som arbeider for at mennesker med psykisk utviklingshemning og deres familier skal finne sin plass i kirke og samfunn.

 

Gruppen i Lillesand møtes en gang i måneden. De møtes for å: dele livs- og troserfaringer, be sammen og ha felles måltid og festlig samvær. Deltar på 6 gudstjenester i året i Lillesand kirke og har da samling på Tingsalen i forbindelse med det. Det er flere kirkegjengere som deltar på samlingene.

Les mer om Tro og Lys nasjonalt på denne nettsiden: http://www.trooglys.com/

Tro og Lys gruppen våren 2022:

  • 16. januar kl. 11.00 - 14.00. Gudstjeneste i Birkenes kirke. Samling i gapahuken etterpå.
  • 6. februar kl. 11.00 - 14.00. Lysfest i Lillesand kirke først, deretter samling på Tingsalen.
  • 27. mars kl. 11.00 - 14.00. Gudstjeneste i Vestre moland kirke, deretter samling på Tingsalen.
  • 24. april kl. 11.00 - 14.00. Gudstj3eneste i Lillesand kirke, deretter samling på Tingsalen.
  • 29. mai. Tur til Lyngbohyttai Mykland. Avreise fra Bankplassen kl. 12, fra tomta på Birkeland ca. 12.30. Tilbake ca. kl. 18.00. Ta med niste
  • 1. - 4. juli: Stor sommersmaling for alle Tro og lys-gruppene i norge på folkehøgskolen Sørlandet, Birkeland.

Kontaktperson: Barbro Raen Thomassen tlf 372 75 556.

 

Tilbake