Gudstjenesteoversikt


Oversikt over gudstjenester i Lillesand kirke, Vestre Moland kirke og Justøy kapell.

 

3. sø. i åpenbaringstiden – 17. jan.

Lillesand kirke kl. 11.00 Gudstjeneste ved Floberg. AVLYST

4. sø. i åpenbaringstiden - 24. januar

Vestre Moland kirke kl. 11.00 Gudstjeneste ved Floberg. Ofring til menighetens misjonsprosjekt.

Såmannssøndag  – 31. januar

Lillesand kirke kl. 11.00 Felles gudstjeneste for alle menighetene i Lillesand.  Søndagsskole. Ofring til Bibelselskapet.

Kristi forklarelsesdag – 7.februar

Lillesand kirke kl. 11.00 Gudstjeneste.   Tro og lys gruppa er med.

 

Fastelavenssøndag – 14. februar

Vestre Moland kirke kl 11.00 Gudstjeneste ved Fjeldbraaten.

Justøy kapell kl. 17.00 Familiegudstjeneste ved Fjeldbraaten. Utdeling av NT til 10 åringer.

Askeonsdag – 17.februar

Høvåg kirke kl 18.00 Gudstjeneste ved Skjerdal.  Skriftemål.

 

1 sø i faste –21. februar

Lillesand kirke kl. 11.00 Gudstjeneste ved Skjerdal.

 

2 sø i faste – 28. februar

Vestre Moland kirke kl 11.00 Gudstjeneste ved Floberg.

 

3 sø i faste – 7. mars

Lillesand kirke kl. 11.00 Gudstjeneste ved Fjeldbraaten.  Tro og lys gruppa er med.

 

4 sø i faste – 14. mars

Vestre Moland kirke kl 11.00 Gudstjeneste ved Floberg.

Justøy kapell kl. 18.00 Gudstjeneste ved Floberg.

 

Maria budskapsdag – 21. mars

Lillesand kirke kl. 11.00 Gudstjeneste ved Fjeldbraaten.

 

Palmesøndag – 28. mars

Vestre Moland kirke kl. 11.00 Gudstjeneste ved Fjeldbraaten.

 

Tilbake