Gudstjenesteoversikt


Oversikt over gudstjenester i Lillesand kirke, Vestre Moland kirke og Justøy kapell.

 

1. sø i advent – 27. november 

Lillesand kirke kl 11.00 Gudstjeneste ved Fjeldbraaten og konfirmantforeldre. Nattverd. Kollekt til KUP. Kirkekaffe.

2. sø i advent – 4. desember 

Lillesand kirke kl 11.00 Gudstjeneste ved Skjerdal. Tro og lys gruppe er med. Nattverd.

3. sø i advent - 11. desember 
Lillesand kirke kl 18.00 Vi synger julen inn! 

4. sø i advent – 18. desember 

Vestre Moland kirke kl 11.00 Gudstjeneste ved Floberg.  Dåp. 

Julaften – 24. desember 

Lillesand kirke kl 14.30 Familiegudstjeneste ved Fjeldbraaten. Barnekoret er med. Kollekt til Kirkens Nødhjelp.

Lillesand kirke kl 16.00 Gudstjeneste ved Fjeldbraaten. Kollekt til Kirkens Nødhjelp.

Vestre Moland kirke kl 16.00 Gudstjeneste ved Floberg. Kollekt til Kirkens Nødhjelp.

Justøy kapell kl 16.15 Gudstjeneste ved Gullaksen. Kollekt til Kirkens Nødhjelp.

 

1. juledag – 25. desember 

Vestre Moland kirke kl 12.00 Høytidsgudstjeneste ved Fjeldbraaten. Nattverd. Kollekt til Kirkens SOS.

2. juledag - 26. desember 

Justøy kapell kl 11.00 Gudstjeneste ved Floberg. Kollekt til Ukranisk forening i Norge.

Jesu navnedag -1. januar 

Vestre Moland kirke kl 12.00  Gudstjeneste ved Skjerdal. 

Kristi åpenbaringsdag -8. januar 

Justøy kapell kl 11.00 Gudstjeneste ved Fjeldbraaten. Årsmøte. Kirkekaffe.

 

2. sø i åpenbaringstiden -15. januar. 

Lillesand kirke kl 11.00 Gudstjeneste ved Fjeldbraaten. 

 

3. sø i åpenbaringstiden -22. januar. 

Lillesand kirke kl 18.00 Gudstjeneste ved Fjeldbraaten. Nattverd. Bønnevandring.

 

4. sø i åpenbaringstiden -29. januar 

Vestre Moland kirke kl 11.00 Gudstjeneste. 

 

Såmannssøndag -5. februar 

Lillesand kirke kl 11.00 Fellesgudstjeneste. Tale ved Ulf Magne Løvdal fra Baptistkirka. Kollekt til Bibelsselskapet.

 

Kristi forklarelsesdag -12. februar 

Vestre Moland kirke kl 11.00 Familiegudstjeneste ved Skjerdal. Barnekoret synger. 

 

Fastelavenssøndag – 19. februar 

Lillesand kirke kl 11.00 Gudstjeneste ved Skjerdal. Tro og lys gruppe er med. 

 

1. sø i faste -26. februar

Vestre Moland kirke kl 11.00 Gudstjeneste. 

Tilbake