Gudstjenesteoversikt


Oversikt over gudstjenester i Lillesand kirke, Vestre Moland kirke og Justøy kapell.

 

4. sø. i åpenbaringstiden - 23. januar

Lillesand kirke kl. 11.00 Familiegudstjeneste ved Skjerdal. Barnekoret synger.

 

5. sø. i åpenbaringstiden  – 30. januar

Vestre Moland kirke kl. 11.00 Gudstjeneste ved Floberg.

 

6. sø. i åpenbaringstiden  – 6.februar

Lillesand kirke kl. 11.00 Gudstjeneste ved Floberg. Tro og lys gruppa er med.

 

Såmannssøndag – 13. februar

Lillesand kirke kl 11.00 Felles gudstjeneste for alle menighetene i Lillesand.  Søndagsskole. Ofring til Bibelselskapet.

Tilbake