Gudstjenesteoversikt


Oversikt over gudstjenester i Lillesand kirke, Vestre Moland kirke og Justøy kapell.

19. sø i treenighetstiden -8. okt

Vestre Moland kirke kl 11.00 Gudstjeneste ved Floberg. Dåp. Kollekt til Normisjons ytrarbeid.
 

20. sø i treenighetstiden -15. okt

Justøy kapell kl 11.00 Gudstjeneste ved Fjeldbraaten. Kollekt til TV aksjonen.

Lillesand kirke kl 18.00 Gudstjeneste ved Fjeldbraaten.

Tilbake