Gudstjenesteoversikt


Oversikt over gudstjenester i Lillesand kirke, Vestre Moland kirke og Justøy kapell.

 

Kristi forklarelsesdag – 16. februar Vestre Moland kirke kl. 11.00 Gudstjeneste ved Floberg.

Fastelavenssøndag – 23. februar Lillesand kirke kl 11.00 Gudstjeneste ved Skjerdal og Tro og lys gruppa. Kirkekaffe.

Askeonsdag - 26. februar. Høvåg kirke kl 18. Gudstjeneste ved Skjerdal.

1 sø i faste –1 mars Lillesand kirke kl. 18.00 Temagudstjeneste ved Fjeldbraaten. Besøk av Tanya Michelet.

2 sø i faste – 8. mars

Lillesand kirke kl 11.00 Barnetimegudstjeneste ved Tore Thomassen, sokneprest Skjerdal og organist Skaten. Bedehusets barnekor synger. Kirkekaffe.

Justøy kapell kl. 17.00 Gudstjeneste ved Floberg. Utdeling av 4 års bok.

3 sø i faste – 15. mars Lillesand kirke kl. 11.00 Konfirmantforeldrenes gudstjeneste ved Fjeldbraaten.  Kirkekaffe.

Maria budskapsdag – 22. mars Lillesand kirke kl. 11.00 Gudstjeneste ved Fjeldbraaten og Tro og lys gruppa. Kirkekaffe.

4 sø i faste – 29. mars Vestre Moland kirke kl. 11.00 Gudstjeneste ved Floberg.

Palmesøndag – 5. april Lillesand kirke kl. 11.00 Barnetimegudstjeneste ved Skjerdal, Skaten og Tore Thomassen.  Kirkekaffe.

 

 

 

Tilbake