Diakoniutvalg


“Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet."

 

Utvalget består av Mariann Johansen, Ole-Gustav Henriksen, Jorunn Syvertsen, Tone Byremo samt diakoniarbeider Åse Neset.

Utvalget er ansvarlig for blomsterhilsen til jubilanter fra 80 år og oppover.
De er med og arrangerer hyggetreff på Sjømannshjemmet.

Tilbake