Diakoniutvalg


“Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet."

 

Utvalget består av Mariann Johansen, Ole-Gustav Henriksen, Jorunn Syvertsen og Tone Byremo. Diakoniarbeider Åse Neset har gått av på AFP.

Utvalget er ansvarlig for blomsterhilsen til jubilanter fra 80 år og oppover.
De går på hjemmebesøk og er med og arrangerer hyggetreff på Lillesand bo og aktivitetssenter og Sjømannshjemmet.

Tilbake