Diakoniarbeid


“Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet."

Menigheten deler ut blomsterhilsen til jubilanter fra 80 år og oppover.
Menigheten har ikke eget diakoniutvalg.
Plan for diakoniarbeidet i Lillesand kan leses HER

Tilbake