Diakoniutvalg


“Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet."

 

Utvalget består av Mariann Johansen, Ole-Gustav Henriksen, Jorunn Syvertsen og Tone Byremo. 

Utvalget er ansvarlig for blomsterhilsen til jubilanter fra 80 år og oppover.
De går på hjemmebesøk og er med og arrangerer hyggetreff på Lillesand bo og aktivitetssenter.

Plan for diakoniarbeidet i Lillesand i 2021 kan leses HER

Tilbake