Barnetime


Velkommen til Barnetimen 21. november kl 11 i Høvåg kirke.

 

Da er det sanger, film, spill, lek, fortellinger og mye glede i kirken. 

Stunden ledes av Tore Thomassen. Etter Barnetimen serveres boller, saft, kaffe og te til store og små.

Høstens samlinger er 5. sept kl 11 i Lillesand kirke, 23. okt kl 12 i Lillesand kirke og 21. november kl 11 i Høvåg kirke.

Tilbake