Barnetime


Velkommen til Barnetimen når smittevernreglene tillater det.

 

Da er det sanger, film, spill, lek, fortellinger og mye glede i kirken. 

Stunden ledes av Tore Thomassen. Etter Barnetimen serveres boller, saft, kaffe og te til store og små.

Siste Barnetimen 10. April er også avlyst.

Tilbake