Konfirmasjon i Lillesand menighet


Du lærer om kristne verdier, du får markert at du begynner å bli voksen, du får mye fin oppmerksomhet, og du får nye venner. Grunnene til å konfirmere seg i kirken er mange. Bli med på en spennende reise frem til den høytidelige konfirmasjonsdagen! 

 

Velkommen til konfirmasjon i Lillesand! 

Konfirmasjonstiden er for alle. Vi tar hensyn til den du er, og det du kommer med. Ønsker du tilrettelagt undervisning får vi til dette i samarbeid med deg og dine foreldre/foresatte.

Konfirmantåret varer fra september til august. Vi har samlinger (2 x 45 min) ca. annenhver onsdag. Det aller meste av konfirmantundervisningen foregår i Tingsalen på onsdager etter skoletid. I tillegg kommer blant annet Fasteaksjonen i april, en innsamlingsaksjon til støtte for Kirkens Nødhjelp. Se egen nettside for mer informasjon; http://fasteaksjonen.no. Vi har presentasjonsgudstjeneste, samtalegudstjeneste og selve konfirmasjonsgudstjenesten. Og vi har også konfirmasjonsleir.

Gjennom året skal vi bli bedre kjent med hvordan vi feirer gudstjeneste i kirken vår. I noen gudstjenester vil konfirmantene selv delta, andre velger man selv når man vil gå. Å møte Guds ord og sakramentene i gudstjenestefellesskapet er helt sentrale måter å erfare tro i praksis på. I tillegg til å følge konfirmantundervisningen og opplegget for øvrig forventes det at konfirmantene deltar på til sammen åtte gudstjenester i løpet av året. Eget skjema ligger i kirken, som fylles ut i løpet av gudstjenesten.

Konfirmasjonstiden er også en tid for fellesskap. Ved å delta på KonfACTION noen dager i begynnelsen av sommerferien vil vi få gode opplevelser med et drøss av aktiviteter, gode møter og mye gøy.

 

Konfirmanter 2022

 • Informasjonsmøte/foreldremøte 7. sept. 2021 kl. 18.00 og 2. mars kl 17.30 på Tingsalen
 • Konfirmantpresentasjon i Lillesand kirke søndag 19. september kl. 11.00.
 • Plan for vårens konfirmantundervisning finner du HER
 • Konfirmasjonstur til Evjetun 5. - 7. november 2021.
 • Konfirmasjonstur 24. - 27. juni 2022: https://krik.no/konfaction/

 

Konfirmanter 2023

 • Invitasjon til nye konfirmanter ble sendt ut i mai 2022. Se her.
 • Påmelding åpner onsdag 8. juni kl. 10.00.
 • Foreldremøte på Tingsalen onsdag 21. september kl. 18.00.
 • Konfirmantundervisningen starter etter høstferien 2022.
 • Konfirmantpresentasjon i Lillesand kirke søndag 16. oktober kl. 11.00.
 • Konfirmantene deltar på Fasteaksjonen før påske 2023.
 • "Konfusion" Show for konfirmanter, i Grimstad i april 2023.
 • SUP-stafett for misjonsprosjektet i juni 2023.
 • Konfirmasjonstur til Bø på KRIK sin KonfACTION sommeren 2023.

 

Konfirmanter 2023

 • Invitasjon til nye konfirmanter sendes ut i mai 2023

Tilbake