Konfirmasjon i Lillesand menighet


Du lærer om kristne verdier, du får markert at du begynner å bli voksen, du får mye fin oppmerksomhet, og du får nye venner. Grunnene til å konfirmere seg i kirken er mange. Bli med på en spennende reise frem til den høytidelige konfirmasjonsdagen! 

 

Velkommen til konfirmasjon i Lillesand! 

Konfirmasjonstiden er for alle. Vi tar hensyn til den du er, og det du kommer med. Ønsker du tilrettelagt undervisning får vi til dette i samarbeid med deg og dine foreldre/foresatte.

Konfirmantåret varer fra august til mai. Vi har samlinger (2 x 45 min) ca. annenhver onsdag. I tillegg kommer blant annet Fasteaksjonen i april, en innsamlingsaksjon til støtte for Kirkens Nødhjelp. Se egen nettside for mer informasjon; http://fasteaksjonen.no. Vi har presentasjonsgudstjeneste, samtalegudstjeneste og selve konfirmasjonsgudstjenesten. Og vi har en frivillig konfirmasjonsleir.

Gjennom året skal vi bli bedre kjent med hvordan vi feirer gudstjeneste i kirken vår. I noen gudstjenester vil konfirmantene selv delta, andre velger man selv når man vil gå. Konfirmanten må måte på minst åtte gudstjenester til sammen. Å møte Guds ord og sakramentene i gudstjenestefellesskapet er helt sentrale måter å erfare tro i praksis på. I tillegg til å følge konfirmantundervisningen og opplegget for øvrig forventes det at konfirmantene deltar på til sammen åtte gudstjenester i løpet av året. Eget skjema ligger i kirken, som fylles ut i løpet av gudstjenesten.

Konfirmasjonstiden er også en tid for fellesskap. Og vi har undervisningstimer her også, men leiren er først og fremst en "sosial happening", og har vist seg å være svært populær hos konfirmantene. Det er frivillig om man vil være med på leir. 

Konfirmant 2020

Pga. korona har konfirmasjonsdatoene blitt flyttet fra mai 2020 til august 2020. 

Det aller meste av konfirmantundervisningen foregår i Tingsalen. Klasse 9.1 og 9.2 fra kl. 12.10 til 13.40 og klasse 9.3 og 9.4 fra kl. 13.45 til 15.15. 

Invitasjon til konfirmantkull 2020 kan leses HER

I tillegg til undervisning annen hver uke skal konfirmantene delta på Fasteaksjonen i april.

Konfirmant 2021

Invitasjon til konfirmantkull 2021 kan leses HER, og link til påmelding finner du på forsiden (åpent fra 10. juni, kl. 12.00)

De aller meste av konfirmantundervisningen foregår i Tingsalen på onsdager etter skoletid. Mer informasjon kommer på foreldremøte 1. sept. kl. 19.00 i Tingsalen.

Pgas. korona er det en viss usikkerhet omkring konfirmantleir, men vi ber dere om å notere ned tre datoer: 18/9 - 20/9, 30/10 - 1/11 og 12/3 - 14/3. Mer informasjon kommer så snart mer er avklart.

Det velges konfirmasjonsdato og tidspunkt ved påmelding. Her er tidspunkt og kirker dere kan velge blant:

  • Lørdag 1. mai 2021. Vestre Moland kirke kl. 11.00 og 13.00
  • Søndag 2. mai 2021: Vestre Moland kirke kl. 11.00
  • Lørdag 8. mai 2021: Vestre Moland kirke kl. 11.00 og 13.00
  • Søndag 9. mai 2021: Justøy kapell kl. 10.30 og Lillesand kirke kl. 13.00.

Tilbake