Konfirmasjon i Lillesand menighet


Du lærer om kristne verdier, du får markert at du begynner å bli voksen, du får mye fin oppmerksomhet, og du får nye venner. Grunnene til å konfirmere seg i kirken er mange. Bli med på en spennende reise frem til den høytidelige konfirmasjonsdagen! 

Velkommen til konfirmasjon i Lillesand! 

Konfirmasjonstiden er for alle. Vi tar hensyn til den du er, og det du kommer med. Ønsker du tilrettelagt undervisning får vi til dette i samarbeid med deg og dine foreldre/foresatte.

Konfirmantåret varer fra september til august. Vi har samlinger (2 x 45 min) ca. annenhver onsdag. Det aller meste av konfirmantundervisningen foregår i Tingsalen på onsdager etter skoletid. I tillegg kommer blant annet Fasteaksjonen i april, en innsamlingsaksjon til støtte for Kirkens Nødhjelp. Se egen nettside for mer informasjon; http://fasteaksjonen.no. Vi har presentasjonsgudstjeneste, samtalegudstjeneste og selve konfirmasjonsgudstjenesten. Og vi har også konfirmasjonsleir.

Gjennom året skal vi bli bedre kjent med hvordan vi feirer gudstjeneste i kirken vår. I noen gudstjenester vil konfirmantene selv delta, andre velger man selv når man vil gå. Å møte Guds ord og sakramentene i gudstjenestefellesskapet er helt sentrale måter å erfare tro i praksis på. I tillegg til å følge konfirmantundervisningen og opplegget for øvrig forventes det at konfirmantene deltar på til sammen åtte gudstjenester i løpet av året. Eget skjema ligger i kirken, som fylles ut i løpet av gudstjenesten.

Konfirmasjonstiden er også en tid for fellesskap. Ved å delta på KonfACTION noen dager i begynnelsen av sommerferien vil vi få gode opplevelser med et drøss av aktiviteter, gode møter og mye gøy.

Konfirmantforeldre

Meld deg til tjeneste våren 2023 HER.

Konfirmanter 2023

  • Invitasjon til nye konfirmanter ble sendt ut i mai 2022. Se her.
  • Plan for høsten 2022 finner du HER.
  • Plan for våren 2023 finner du HER.
  • Konfirmantene deltar på Fasteaksjonen før påske 2023.
  • "Konfusion" Show for konfirmanter, i Grimstad torsdag 13. april 2023. 
  • SUP-stafett for misjonsprosjektet 18. juni 2023.
  • Konfirmasjonstur til Bø på KRIK sin KonfACTION sommeren 2023.

 

Konfirmanter 2024

  • Invitasjon til nye konfirmanter kan leses HER
  • Påmelding åpner onsdag 14. juni kl. 11.00.
Tilbake