Konfirmasjon i Lillesand menighet


Du lærer om kristne verdier, du får markert at du begynner å bli voksen, du får mye fin oppmerksomhet, og du får nye venner. Grunnene til å konfirmere seg i kirken er mange. Bli med på en spennende reise frem til den høytidelige konfirmasjonsdagen! 

 

Velkommen til konfirmasjon i Lillesand! 

Konfirmasjonstiden er for alle. Vi tar hensyn til den du er, og det du kommer med. Ønsker du tilrettelagt undervisning får vi til dette i samarbeid med deg og dine foreldre/foresatte.

Konfirmantåret varer fra september til august. Semesteplan kan leses HER. Vi har samlinger (2 x 45 min) ca. annenhver onsdag. De aller meste av konfirmantundervisningen foregår i Tingsalen på onsdager etter skoletid. I tillegg kommer blant annet Fasteaksjonen i april, en innsamlingsaksjon til støtte for Kirkens Nødhjelp. Se egen nettside for mer informasjon; http://fasteaksjonen.no. Vi har presentasjonsgudstjeneste, samtalegudstjeneste og selve konfirmasjonsgudstjenesten. Og vi har dette året to frivillig konfirmasjonsleirer, en til Evje og en til Bø.

Gjennom året skal vi bli bedre kjent med hvordan vi feirer gudstjeneste i kirken vår. I noen gudstjenester vil konfirmantene selv delta, andre velger man selv når man vil gå. Konfirmanten må måte på minst åtte gudstjenester til sammen. Å møte Guds ord og sakramentene i gudstjenestefellesskapet er helt sentrale måter å erfare tro i praksis på. I tillegg til å følge konfirmantundervisningen og opplegget for øvrig forventes det at konfirmantene deltar på til sammen åtte gudstjenester i løpet av året. Eget skjema ligger i kirken, som fylles ut i løpet av gudstjenesten.

Konfirmasjonstiden er også en tid for fellesskap. Og vi har undervisningstimer på leiren også, men dette er først og fremst en "sosial happening", og har vist seg å være svært populær hos konfirmantene. Det er frivillig om man vil være med på leir. 

 

Konfirmanter 2022

  • Informasjonsmøte/foreldremøte 7. sept. 2021 kl. 18.00 på Tingsalen
  • Smalltalk med hver enkelt konfirmant; 8.sept, 22.sept og 21.okt. 
  • Konfirmantpresentasjon i Lillesand kirke søndag 19. september kl. 11.00.
  • Oppstart for konfirmantundervisning: 22. september på Tingsalen
  • Plan for høstens konfirmantundervisning finner du HER
  • Konfirmasjonstur til Evjetun 5. - 7. november 2021.
  • Konfirmasjonstur 24. - 27. juni 2022: https://krik.no/konfaction/

 

Konfirmanter 2023

  • Invitasjon til nye konfirmanter sendes ut i mai 2022

Tilbake