Konfirmasjon i Lillesand menighet


Du lærer om kristne verdier, du får markert at du begynner å bli voksen, du får mye fin oppmerksomhet, og du får nye venner. Grunnene til å konfirmere seg i kirken er mange. Bli med på en spennende reise frem til den høytidelige konfirmasjonsdagen! 

 

Velkommen til konfirmasjon i Lillesand! 

Konfirmasjonstiden er for alle. Vi tar hensyn til den du er, og det du kommer med. Ønsker du tilrettelagt undervisning får vi til dette i samarbeid med deg og dine foreldre/foresatte.

Konfirmantåret varer fra august til mai. Vi har samlinger (2 x 45 min) ca. annenhver onsdag. I tillegg kommer blant annet Fasteaksjonen i april, en innsamlingsaksjon til støtte for Kirkens Nødhjelp. Se egen nettside for mer informasjon; http://fasteaksjonen.no. Vi har presentasjonsgudstjeneste, samtalegudstjeneste og selve konfirmasjonsgudstjenesten. Og vi har en frivillig konfirmasjonsleir.

Gjennom året skal vi bli bedre kjent med hvordan vi feirer gudstjeneste i kirken vår. I noen gudstjenester vil konfirmantene selv delta, andre velger man selv når man vil gå. Konfirmanten må måte på minst åtte gudstjenester til sammen. Å møte Guds ord og sakramentene i gudstjenestefellesskapet er helt sentrale måter å erfare tro i praksis på. I tillegg til å følge konfirmantundervisningen og opplegget for øvrig forventes det at konfirmantene deltar på til sammen åtte gudstjenester i løpet av året. Eget skjema ligger i kirken, som fylles ut i løpet av gudstjenesten.

Konfirmasjonstiden er også en tid for fellesskap. Og vi har undervisningstimer her også, men leiren er først og fremst en "sosial happening", og har vist seg å være svært populær hos konfirmantene. Det er frivillig om man vil være med på leir. 

Konfirmant 2021

De aller meste av konfirmantundervisningen foregår i Tingsalen på onsdager etter skoletid. 

Det velges konfirmasjonsdato og tidspunkt ved påmelding. Her er tidspunkt og kirker dere kan velge blant:

  • Lørdag 21. august: Lillesand kirke kl 11.00, 12.30 og 14.00.
  • Søndag 22. august 2021: Vestre Moland kirke kl. 11.00, 12.30 og 14.00
  • Lørdag 28. august 2021: Lillesand kirke kl 11.00 og 12.30
  • Lørdag 28. august 2021: Justøy kapell kl. 14.30.
  • Søndag 29. august: Vestre Moland kirke kl. 11.00, 12.30 og 14.00

Velg en av linkene under, så kommer dere til rett side for informasjonen.

Tilbake