Trosopplæringsutvalget


Trosopplæringsutvalget består av Cathrine Borgen, Per Olav Engemyr, menighetrådets repr. Amund Andenæs, trosopplærer Gunhild Krossnes og kateket Helgi Jacobsen.

 

Utvalget ønsker å invitere til møtesteder hvor man opplever tilhørighet, vokser i tro og deltar i menighetens liv og tjeneste.

De ønsker å utfordre og legge til rette for å praktisere tro i hjemmet.

Arbeidsoppgavene til utvalget er å profilere kirkens familiearbeid, utvikle et praktisk og pedagogisk trosopplæringstilbud for fasen 0 – 18 år. Målet er at alle døpte skal få informasjon om arbeidet og minst 70% delta på ulike arrangement.

Utvalget tror at den viktigste trosopplæringen skjer i hjemmet. Derfor vil utvalget være der for foreldrene og gi dem hjelp og frimodighet til å være trosformidlere for egne barn. Utvalget arbeider med å lage en trosopplæringsplan. Utvalget gir råd om materiell til utdeling.

 Trosopplæringsutvalget ønsker at kirken skal være en viktig tradisjonsbevarer og kulturformidler i lokalsamfunnet. De vil ta utgangspunkt i tradisjoner, høytider, livsfaser og hverdagsritualer når de forsøker å knytte forbindelser mellom kirken og hjemmet. De ønsker å gjøre kirkerommet og gudstjenesten kjent og trygt for barn og voksne.

Tilbake