Trosopplæringsutvalget


Trosopplæringsutvalget vil erstattes av et koordineringsutvalg for barneutvalget og ungdomsutvalget. 

Ungdomsutvalget består av følgende personer: Amund Andenæs, Marianne Jortveit, Tor Håkon Grøsle, Thomas Larm, Kathrine Areklett og Helgi Jacobsen. Det vil også oppnevnes ungdommer til å være med i utvalget.
Barne og familie utvalget ble etablert etter menighetsrådsmøtet 1. september 2022 og består av Fanny Birkeland, Camilla Glamsland Mathisen, Tor Arne Knutsen og menighetspedagog Ingunn Brandsæter.
Koordineringsutvalget består inntil videre av arbeidsutvalget til Lillesand menighetsråd.

Trosopplæringsutvalget har ønsket å invitere til møtesteder hvor man opplever tilhørighet, vokser i tro og deltar i menighetens liv og tjeneste. Trosopplæringsplanen kan leses HER.

De ønsker å utfordre og legge til rette for å praktisere tro i hjemmet.

Arbeidsoppgavene til utvalget er å profilere kirkens familiearbeid, utvikle et praktisk og pedagogisk trosopplæringstilbud for fasen 0 – 18 år. Målet er at alle døpte skal få informasjon om arbeidet og minst 70% delta på ulike arrangement.

Utvalget tror at den viktigste trosopplæringen skjer i hjemmet. Derfor vil utvalget være der for foreldrene og gi dem hjelp og frimodighet til å være trosformidlere for egne barn. Utvalget arbeider med å lage en trosopplæringsplan. Utvalget gir råd om materiell til utdeling.

 Trosopplæringsutvalget ønsker at kirken skal være en viktig tradisjonsbevarer og kulturformidler i lokalsamfunnet. De vil ta utgangspunkt i tradisjoner, høytider, livsfaser og hverdagsritualer når de forsøker å knytte forbindelser mellom kirken og hjemmet. De ønsker å gjøre kirkerommet og gudstjenesten kjent og trygt for barn og voksne.

Tilbake