Lillesand kirke


Lillesand kirke er bygget i 1889, og står som et vakkert kirkebygg plassert høyt kneisende over byen. Kirken er en viktig del av byens arkitektoniske profil. På mange måter står den der som en mild og god vokter over byen, synlig både fra innseilingen til havnen, og for dem som gleder seg over en byvandring.

Adresse: Kirkegata 2, 4790 Lillesand

Kartlink: https://goo.gl/maps/zJHPjEsDFKt

Det er ikke kirkegård ved kirken. Vestre Moland kirkegård brukes også for Lillesand by.

Kirken er blitt til i en tid da det var økonomiske oppgangstider i byen og da folketallet vokste. Den gamle middelalderkirken i Vestre Moland, - som var ombygget og utvidet flere ganger-, var etter hvert blitt for liten til tidens krav, og mange ønsket seg en ny kirke i byen. Historien forteller at det nok var delte meninger om mangt, og at det tok adskillige år fra tanken oppstod om å bygge en kirke i Lillesand, til kirken stod ferdig og kunne innvies.

Kirken er bygd i nygotisk og sveitserstil. Nygotikk og sveitserstil løper ofte sammen i trekirkene. Lillesand kirke er ikke en av de etter hvert standardiserte utgaver av nygotikken. Den er en helstøpt og særpreget bygning, en av periodens beste eksempler på en kombinasjon av nygotikk og sveitserstil. Kirken har 800 sitteplasser og ansvarlig arkitekt var Henrik Thrap-Meyer (1833 – 1919). Det er han som bl.a. har tegnet Kristiansand Domkirke og Grimstad nye kirke. Han har også tegnet Brentemoen skole i Lillesand.

Kirken er en langkirke i tre med kvadratisk vesttårn. I øst har den firkantet kor med sakristi på hver side. Koret avsluttes av et apsidalt utbygg med plass for varmeanlegg og pipe, noe som var svært moderne i samtiden.

Arkitekt Thrap-Meyer ble av byggekomiteen bedt om å velge motiv og farge til vinduene i koret. Komiteen hadde bestemt at det skulle være ekte glassmalerier, og målet var å få et riktig dempet kirkelig lys inn i koret. Vinduene er antakelig fra Tyskland. Hovedmotivet har geometriske mønstre og øvre felt har plantemotiver. I toppen av glassmaleriene vil du se plantemotiver, liljer, roser og vindruer. Prost Kobro (1842-1930) skriver at det skal symbolisere forsoning og gjenfødelse

Den vakkert utskjærte døpefonten er laget etter tegninger av Herman Thrap-Meyer, kirkens arkitekt. Dette gjelder også prekestolen og rammeverket for alternavlen. Døpefonten er laget av treskjærer Abraham Tønnessen fra Mæbø på Justøya og er utført i pichpine, som er det samme som Amerikansk furu. Det er et vakkert stykke trearbeide som treskjæreren har laget, og siden den er den eneste umalte gjenstanden blant alt det malte i kirka, vekker den oppmerksomhet. Rundt kanten til fordypningen med plass for døpefatet står skrevet: "hvo Som tror og Bliver døpt skal blive salig. Mark.16.16"

Kirkens altertavle er tegnet av kirkens arkitekt og alterbildet er malt av Christian Brun. Han kopierte mange andre kjente alterbilder. Dette er hentet fra Dreifaltigkeitskirche i Hanover.

Altertavlen har inskripsjonen: JESUS KRISTUS ER I GAAR OG I DAG DEN SAMME, JA TIL EVIG TID. (Hebr. 13.8).

I kirkens tårn henger tre kirkeklokker med hver sin inskripsjon: ”Hellig, hellig hellig, er den herre Zebaot, al jorden er full av hans ære”, ”Kommer hid til mig alle som er besværede, og jeg vil gi eder hvile” og ”Salige er de døde som dø i Herren”.

Lillesand kirke er byens konsertkirke. Her er et godt flygel og et stort orgel. Akustikken er god og det er plass til mange i kirkebenkene.

Orgelet i Lillesand er opprinnelig et August Nielsen orgel fra 1889. Nielsen bygde også orgler til Kristiansand domkirke., Grimstad kirke og Arendal Trefoldighetskirke. Orgelet var da på 14 stemmer og gjorde tjeneste i 94 år.

Kirkens nye orgel ble innviet 9. okt. 1983 og er bygd av Eystein Gangfløt orgelbyggeri / Jan Ryde, Fredrikstad. Orgelet fremstår i dag med nye stemmer og de beste stemmene fra Nielsen orgelet. ( samt en 16` Bordun fra Feda kirke, gitt i gave). Det nye orgelet har 25 stemmer fordelt på 2 manualer og pedal og inneholder ca. 2000 piper.

Kirkeskipet er bygget av Ulf Jenssen i 2015. Skipet er gitt Lillesand menighet i gave. Båten er en kopi av barken "Glimt" etter anbefaling fra Lillesand sjømannsforening.  "Glimt" ble bygget i 1879, like før Lillesand kirke ble oppført. Båten hadde også sin hjemmehavn i Lillesand

Tilbake