Vestre Moland kirke


Vestre Moland kirke er en korskirke fra ca. 1150

 

Adresse: Møglestuveien 130, 4790 Lillesand

Kartlink: https://goo.gl/maps/2n1R9ZCJ3UF2

Første skriftlige kilde som kirker er belagt i, er et diplom fra 13. desember 1347. Der nevnes nemlig Modgulandar kirkiu sokn.

Byggverket er i stein og har 357 sitteplasser (327 i kirkerommet og 30 på galleriene. Altertavle med malerier av Gottfried Hendtzschel.

Rett sør for kirken ligger en skjoldformet gravstein i romansk stil fra høymiddelalderen. Tidligere har det vært enda en middelaldersk gravstein på kirkegården, men den ble fjernet i forbindelse med renovasjon i mellomkrigstiden.

 

Tilbake